Vacatiegeldregeling

 

Vacatiegeld is een vergoeding voor het bijwonen van HKAA-vergaderingen, het verrichten van werkzaamheden of het deelnemen aan overleggen die van nut zijn voor het algemeen belang van de huisartsen in Amsterdam.

Niet-bestuursleden van de HKAA krijgen vacatiegeld voor:
a. het bijwonen van bestuurlijke werkgroepen;
b. het op verzoek van het bestuurlijk verantwoordelijke bestuurslid doen van werkzaamheden voor de HKAA. Hiervoor is van te voren toestemming vereist van de penningmeester van de HKAA.

Indienen declaratieformulier:
U kunt uw declaratieformulier indienen via bestuur@huisartsenkringamsterdam.nl

Vacatiegeldregeling
Declaratieformulier

BijlageGrootte
Microsoft Office-documentpictogram Declaratieformulier39.5 KB
PDF-pictogram Vacatiegeldregeling HKAA 2021126.28 KB