Lidmaatschap

 
 
Als Huisartsenkring Amsterdam/Almere (HKA) behartigen wij de belangen van u en uw collega’s in de regio. Wij voeren overleg met lokale en regionale partijen, zoals andere zorgverleners(groepen), gemeenten en verzekeraars. Door onze krachten regionaal te verenigen, zorgen we voor een krachtig geluid vanuit de huisartsen. Uw steun en inbreng zijn daarom van groot belang voor ons!

Wat kunt u voor uw lidmaatschap van de HKA verwachten?

  • De HKA zorgt voor verbinding tussen landelijke thema's en Amsterdamse
  • De HKA signaleert ontwikkelingen en knelpunten in de huisartsenzorg in Amsterdam en neemt daarop actie
  • Het HKA-bestuur heeft regelmatig overleg met Zilveren Kruis
  • De HKA participeert samen met de zorggroepen in de Alliantie Huisartsenzorg Amsterdam
  • De HKA organiseert inhoudelijke werkgroepen voor: ggz, ouderenzorg en kwaliteit
  • De HKA behartigt de balangen voor waarnemers en hidha’s via de wagro Amsterdam. De wagro heeft een vaste plaats in het HKA-bestuur. 
  • De HKA heeft regelmatig overleg met Huisartsenposten Amsterdam
  • De HKA overlegt met de gemeente Amsterdam, o.a. over: jeugdzorg, huiselijk geweld & kindermishandeling, wijkzorg, Pact Gezond Gewicht
  • De HKA heeft zitting in de raad van advies van ELAA
  • De HKA heeft zitting in het SIGRA-bestuur

U wordt via de digitale nieuwsbrief van de kring op de hoogte gehouden. Deze ontvangt u 1-2 keer per maand. Daarnaast is ons regiokantoor 5 dagen per week bereikbaar voor individuele ondersteuning.

Belangenbehartiging

Door lid te zijn van de Landelijke Huisartsen Vereniging kunnen wij ook op landelijk niveau het belang van de huisartsen behartigen. Daarnaast kunt u bij het landelijk verenigingsbureau terecht voor allerhande gratis dienstverlening (zoals advies op het terrein van juridische zaken, HRM en praktijkvoering). Tevens krijgt u als lid van de LHV korting op nascholingen, op bouwadvies, op verzekeringen, op praktijkwebsites, enzovoort. Bekijk alle voordelen van het lidmaatschap van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Als u lid wordt van de LHV en werkzaam bent in onze regio, wordt u automatisch lid van de Huisartsenkring Amsterdam/Almere. Er is sprake van een gekoppeld lidmaatschap. Door het lidmaatschap van de LHV bent u automatisch ook aangesloten bij de artsenfederatie KNMG. U kunt daardoor gebruik maken van hun dienstverlening op medisch-ethisch en juridisch vlak (o.a. de Artseninfolijn) en krijgt een abonnement op vakblad Medisch Contact.

Contributie 2019

Voor 2019 zal de contributie op niveau van 2017 en 2018 worden gehandhaafd. De ZorgGroep Almere neemt in Almere veel taken op zich die de kring in Amsterdam doet. Almere heeft een eigen bestuurslid in het HKA-bestuur en is via de HKA vertegenwoordigd in de LHV-ledenraad.

De contributie voor het lidmaatschap van de LHV bestaat uit een landelijk deel en een huisartsenkring-deel. Hieronder ziet u de contributie van de kring. Bekijk ook wat de landelijke contributie voor u is.

Type huisarts Trapcode Bedrag
Vrijgevestigd 1-3-5
7-9
11
€ 315,-
€ 465,-
€ 590,-
Hid/hidha/waarnemer 0-3
4-9
10
€ 290,-
€ 315,-
€ 365,-
Hid Almere € 50,-
Aios/ buitengewoon lid/ ere/ senior € -

Aanmelden

Of wilt u uw lidmaatschap wijzigen of opzeggen?