Lidmaatschap

 
Als Huisartsenkring Amsterdam/Almere (HKAA) behartigen wij de belangen van u en uw collega’s in de regio. Wij voeren overleg met lokale en regionale partijen, zoals andere zorgverleners(groepen), gemeenten en verzekeraars. Door onze krachten regionaal te verenigen, zorgen we voor een krachtig geluid vanuit de huisartsen. Uw steun en inbreng zijn daarom van groot belang voor ons!

Wat kunt u voor uw lidmaatschap van de HKAA verwachten?

  • De HKAA zorgt voor verbinding tussen landelijke thema's en Amsterdamse
  • De HKAA signaleert ontwikkelingen en knelpunten in de huisartsenzorg in Amsterdam en neemt daarop actie
  • Het HKAA-bestuur heeft regelmatig overleg met Zilveren Kruis
  • De HKAA participeert samen met de zorggroepen in de Alliantie Huisartsenzorg Amsterdam
  • De HKAA organiseert inhoudelijke werkgroepen voor: ggz, ouderenzorg en kwaliteit
  • De HKAA behartigt de balangen voor waarnemers en hidha’s via de wagro Amsterdam. De wagro heeft een vaste plaats in het HKA-bestuur. 
  • De HKAA heeft regelmatig overleg met Huisartsenposten Amsterdam
  • De HKAA overlegt met de gemeente Amsterdam, o.a. over: jeugdzorg, huiselijk geweld & kindermishandeling, wijkzorg, Pact Gezond Gewicht
  • De HKAA heeft zitting in de raad van advies van ELAA
  • De HKAA heeft zitting in het SIGRA-bestuur

U wordt via de digitale nieuwsbrief van de kring op de hoogte gehouden. Deze ontvangt u 1-2 keer per maand. Daarnaast is ons regiokantoor 5 dagen per week bereikbaar voor individuele ondersteuning.

Belangenbehartiging

Door lid te zijn van de Landelijke Huisartsen Vereniging kunnen wij ook op landelijk niveau het belang van de huisartsen behartigen. Daarnaast kunt u bij het landelijk verenigingsbureau terecht voor allerhande gratis dienstverlening (zoals advies op het terrein van juridische zaken, HRM en praktijkvoering). Tevens krijgt u als lid van de LHV korting op nascholingen, op bouwadvies, op verzekeringen, op praktijkwebsites, enzovoort. Bekijk alle voordelen van het lidmaatschap van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Als u lid wordt van de LHV en werkzaam bent in onze regio, wordt u automatisch lid van de Huisartsenkring Amsterdam/Almere. Er is sprake van een gekoppeld lidmaatschap. Door het lidmaatschap van de LHV bent u automatisch ook aangesloten bij de artsenfederatie KNMG. U kunt daardoor gebruik maken van hun dienstverlening op medisch-ethisch en juridisch vlak (o.a. de Artseninfolijn) en krijgt een abonnement op vakblad Medisch Contact.

Contributie(systematiek) 2020

De contributiesystematiek van zowel de Kringen als landelijk worden gelijkgetrokken en werkt met een gestaffelde contributie gerelateerd aan het inkomen. Hiermee vervalt ook binnen de HKAA het verschil in contributiesystematiek tussen Amsterdam en Almere.

De contributie voor het lidmaatschap van de LHV bestaat uit een landelijk deel en een huisartsenkring-deel. Hieronder ziet u de contributie van de kring. Bekijk ook wat de landelijke contributie voor u is.

Voorgestelde contributie per 1 januari 2020 (onder voorbehoud van indexatie):

     Staffels                                           Amsterdam                Almere

Huisarts 0: € 0 - 50.000                          € 235                       € 95
Huisarts 1: € 50.001   - 75.000               € 285                       € 115
Huisarts 2: € 75.001   - 105.000             € 335                       € 135
Huisarts 3: € 105.001 - € 135.000          € 360                       € 145
Huisarts 4: € 135.001 +                          € 385                       € 155    

Aanmelden

Of wilt u uw lidmaatschap wijzigen of opzeggen?