Klachtenregeling

 

Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) bent u als huisarts verplicht zich aan te sluiten bij een klachtenregeling die aan de volgende omschrijving voldoet: "Een klachtencommissie moet tenminste drie leden hebben. De voorzitter mag niet in dienst zijn bij de instelling of voor de hulpverlener werken. De persoon over wie de patiënt klaagt, mag geen lid zijn van deze commissie. De klachtcommissie moet haar werkwijze vastleggen in een reglement." 

Huisartsen dienen individueel bij een klachtenregeling aangesloten te zijn om gebruik te kunnen maken van de onafhankelijke commissie (in Amsterdam: Huisartsen Klachten Commissie Amsterdam). Als u lid bent van de LHV, bent u automatisch lid van de HuisartsenKring Amsterdam (HKA). De HKA biedt haar leden een klachtenregeling aan. De kosten voor deze klachtenregeling zijn inbegrepen in het kringlidmaatschap, met uitzondering van huisartsen die in dienst zijn bij ZorgGroep Almere (ZGA). Deze huisartsen hebben een eigen klachtenregeling via de ZGA. 

De Amsterdamse gezondheidscentra SAG en GAZO hebben bij de Stichting 1ste Lijn Amsterdam ook een regeling getroffen voor klachten gerelateerd aan organisatorische zaken of aan andere disciplines dan de huisarts. 

Voor informatie over de uitvoering van de klachtenregeling verwijzen wij u naar de site van de HuisartsenKlachtenCommissie Amsterdam: www.hkca.nl

Meer informatie?