Bestuur

 

Samenstelling bestuur en portefeuilleverdeling 

Daphne Tabak
Daphne

 • Voorzitter
 • LHV Landelijke Ledenraad
 • Jeugd

Willy Völke
Willy 2015

 • Penningmeester
 • Zilveren Kruis
  • Overleg Team Huisartsenzorg LHV
  • Financiele commissie Amsterdamse Huisartsen Alliantie

Jacqueline Langeslag
Jacqueline

 

Frans Smits
Jeroen Baars

 

 

Shulini Soekhoe-Mahesh
Shulini

 • Amsterdam Rookalarm
 • Kindermishandeling

Vertegenwoordiging in het bestuur:

Hicham el Jilali & Puck Prince

Tijn van Winden

Contact gegevens:

 Telefoonnummer: (085) 048 01 30

 E-mailadres : bestuur@huisartsenkringamsterdam.nl