Organisatie

 

Huisartsenkring Amsterdam

De Huisartsenkring Amsterdam wordt aangestuurd door een vrijwillig bestuur van huisartsen die werkzaam zijn in Amsterdam. Het bestuur bestaat uit een mix van praktijkhoudende huisartsen, huisartsen in dienst en een vertegenwoordiger namens de waarnemers. Het bestuur wordt ondersteund door het LHV regiokantoor Noord-west Nederland en een eigen beleidsmedewerker. 

Positionering huisartsenkringen binnen LHV

De LHV-huisartsenkringen hebben ieder een eigen bestuur dat de individuele leden vertegenwoordigt in de Ledenraad. Ook voorzien de kringen het landelijke bestuur van relevante beleidsinformatie uit de regio. Huisartsenkringen ontwikkelen zelf beleid en activiteiten die gericht zijn op de situatie in de regio. 

Lees meer over de volgende onderwerpen: