PROFclass

 

Post-specialistische opleiding voor praktijkhoudende huisartsen

 

Bent u onlangs gestart met een praktijk? De PROFclass bereidt u goed voor op de verdere stappen die u gaat nemen. Het is een post-specialistische opleiding (3 modules) die complementair is aan het onderwijs over praktijkmanagement in de huisartsopleiding en aan de cursus Praktijkstart. Deze twee cursussen zijn vooral gericht op kennisoverdracht. De PROFclass is gericht op het toepassen van verworven kennis. Actief aan de slag dus! U bent ook van harte welkom als u al wat langer bent gevestigd en uw management- en organisatievaardigheden wilt verdiepen en verbreden.

Leerdoel

Module 1 van de PROFclass bestaat uit 4 dagen.

Aan het einde van dag 1 (Introductie, visie, ondernemingsplan en praktijkorganisatie):

 • Heeft u uw leerdoelen geformuleerd en weet u hoe deze met behulp van de verschillende facetten van de PROFclass gerealiseerd kunnen worden
 • Heeft u de eerste aanzet tot een praktijkvisie geformuleerd
 • Weet u hoe u uw visie kunt verbinden aan de praktijkpopulatie, het zorgaanbod en de praktijkorganisatie
 • Heeft u de basiskennis om een ondernemingsplan en meerjarenbeleidsplan op te stellen en deze te vertalen in een concreet jaarplan met daarin opgenomen gericht activiteiten voor het komende jaar


Aan het einde van dag 2 (Financiën):

 • Heeft u zicht op de inkomsten en uitgaven van de praktijk
 • Heeft u voldoende kennis om een jaarrekening te interpreteren
 • Heeft u voldoende kennis om, op basis van het inzicht in de inkomende en uitgaande geldstromen, een financiële risicoanalyse en begroting op te stellen en te beoordelen of specifieke investeringen rendabel zijn


Aan het einde van dag 3 (Personeelsbeleid  en Medisch leiderschap):

 • Bent u in staat vorm te geven aan het personeelsbeleid van de praktijk en invulling te geven aan goed werkgeverschap
 • Heeft u zicht gekregen op uw werkstijl en de diverse werkstijlen binnen het team en weet u de verschillen in werkstijlen te gebruiken voor het beïnvloeden van het persoonlijk en team- functioneren


Aan het einde van dag 4 
(Kwaliteitsbeleid, het verbeteren van werkprocessen en fiscale en juridische aspecten van de praktijkvoering):

 • Bent u in staat om een werkproces te schrijven, analyseren en beoordelen
 • Bent u in staat om het werkproces op een systematische wijze te verbeteren, met behulp van een aangereikte methodiek
 • Bent u in staat om een verandering met uw praktijkteam te realiseren
 • Heeft u voldoende kennis van contractering, fiscale en juridische aspecten van praktijkvoering
Inhoud workshop

De PROFclass bereidt u voor op het praktijkmanagement, regievoering en ondernemerschap in de eigen praktijk, binnen een huisartsensamenwerkingsverband en in een multidisciplinair samenwerkingsverband. U krijgt hiervoor de meest actuele kennis en vaardigheden aangereikt en pasy deze, door middel van krachtige praktijkopdrachten, direct toe in de eigen praktijk. Bovendien gaat u er ook nog eens mee aan de slag in een inspirerende Serious Game.

PROFclass bestaat uit drie modules die afzonderlijk worden aangeboden. 

In de eerste module (4 onderwijsdagen) staat de eigen praktijk centraal.
In de tweede module (2 onderwijsdagen) ligt de focus op het huisartsensamenwerkingsverband en de relatie met de collega praktijken in de buurt.
De derde module (4 onderwijsdagen) is gericht op de multidisciplinaire samenwerking binnen de geïntegreerde eerstelijnszorg. 

In de PROFclass werken we met voorbereidingsopdrachten ter voorbereiding van de onderwijsdagen en toepassingsopdrachten na afloop van de onderwijsdagen. Deze voorbereidings- en toepassingsopdrachten worden uitgevoerd  in de praktijk. U past op die manier de verworven kennis toe en vindt er een snelle invoering in de praktijk en het zorgveld plaats. 

PROFclass is dynamisch van opzet: het onderwijs wordt aangepast aan veranderingen binnen het zorgveld en aan nieuwe behoeften binnen de beroepsgroep.

 Module 1: De (eigen) praktijk centraal

In deze eerste module richt zich op het leidinggeven aan en managen van de eigen praktijk.  Hierbij is het maken van een ondernemingsplan de rode draad door het programma. Aan het eind van de module heeft u een persoonlijk ondernemingsplan gemaakt dat kan dienen als ‘spoorboekje’  voor de activiteiten m.b.t de start van de eigen (toekomstige) praktijk. Daarnaast wordt  in de eerste module van PROFclass gebruik gemaakt van een serious game, ontwikkeld door het NIVEL. Met deze game kunnen deelnemers op basis van scenario’s in een levensechte, uitdagende maar veilige leeromgeving oefenen in strategisch management. De game is voornamelijk webbased (virtueel), maar bevat ook offline (real world) elementen voor diepgang.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.Profclass.nl.

Module 1 start op 21 september 2017 en daar kunt u zich nu voor aanmelden.

Praktische informatie

DoelgroepIn dienstverband
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie24 punten
KostenLeden € 1290,- / Niet-leden € 1550,-
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LHV Academie (030) 282 37 51.

Programma

Onderwijsdag 1:

09.00 - 12.30 uur

 

Kennismaking en introductie

Missie/visie

12.30 - 13.30 uur

 

Lunchpauze

13.30 - 16.30 uur

 

Praktijkpopulatie

Praktijkorganisatie

16.30 - 17.00 uur

 

Pauze

17.00 - 19.00 uur

 

Serious game

 

Onderwijsdag 2: Financiën

09.00 - 12.30 uur

 

Ondernemingsplan en meerjarenbeleidsplan

Werken met jaarplannen

Inkomsten en uitgaven

12.30 - 13.30 uur

 

Lunchpauze

13.30 - 17.00 uur

 

Jaarrekening, risicoanalyse en begroting

Calculeren investeringen bij introductie nieuw zorgproduct

 

Onderwijsdag 3: Personeelsbeleid

09.00 – 12.30 uur

 

Personeelsbeleid

12.30 – 13.30 uur

 

Lunchpauze

13.30 – 16.00 uur

 

Medisch leiderschap in de eigen praktijk

16.00 – 16.30 uur

 

Pauze

16.30 – 19.00 uur

 

Serious game

 

Onderwijsdag 4:

09.00 - 12.30 uur

 

Projectmanagement / kwaliteitsbeleid

12.30 - 13.30 uur

 

Lunchpauze

13.30 - 16.00 uur

 

Juridische en fiscale aspecten bij praktijkstart

16.00 – 16.30 uur

 

Pauze

16.30 – 19.00 uur

 

Serious game

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Het diner en de hotelovernachting van donderdag 21 september op vrijdag 22 september zijn inbegrepen.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.