PROFclass

 

Post-specialistische opleiding voor startende praktijkhoudende huisartsen

 

Bent u onlangs gestart met een praktijk of overweegt u op korte termijn een praktijkstart? Herkent u dit: u voelt zich een prima huisarts maar weet nog niet hoe u een praktijk moet opbouwen? De PROFclass bereidt u goed voor op het praktijkhouderschap en begeleidt u stap voor stap bij het bouwen van een succesvolle huisartsenpraktijk.

De PROFclass is een post-specialistische opleiding die is opgebouwd uit twee modules. Het opbouwen van de eigen praktijk staat in de eerste module centraal. In de tweede module is het samenwerken in de wijk het leidende thema.

De PROFclass is complementair aan de LHV-cursussen praktijkmanagement en Praktijkstart. Deze twee cursussen zijn vooral gericht op kennisoverdracht. De PROFclass gaat een stap verder en is gericht op het toepassen van verworven kennis in de praktijk. Actief aan de slag dus! U bent ook van harte welkom als u al wat langer bent gevestigd en u uw management- en organisatievaardigheden wilt verdiepen en verbreden.

Leerdoel
 • het verwerven van benodigde kennis en vaardigheden voor een succesvolle praktijkstart
 • het verkrijgen van een goed beeld van de belangrijke ontwikkelingen rond de huisartsenzorg
 • het ontwikkelen van een persoonlijke visie voor de eigen praktijk
 • het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap om succesvol leiding te geven aan een praktijkteam
 • het opstellen van een ondernemingsplan voor de eigen praktijk
 • het opstellen van een projectplan / business case voor project rond Zorg in de Wijk
Inhoud workshop

De PROFclass bestaat uit twee modules, die afzonderlijk worden aangeboden.

Module 1: De eigen praktijk centraal

In de eerste module (4 onderwijsdagen) staat de eigen praktijk centraal. U werkt gedurende deze module aan uw eigen ondernemingsplan. Aan het eind van de module heeft u een praktisch ondernemingsplan, dat kan dienen als uw 'spoorboekje' bij uw praktijkstart.

De volgende onderwerpen komen aan bod in module 1:

 • het opstellen van een praktijkvisie
 • het werken met een ondernemingsplan en jaarplannen
 • het analyseren van de praktijkpopulatie
 • het analyseren en verbeteren van de praktijkorganisatie, kwaliteitsbeleid
 • medisch leiderschap in de eigen praktijk
 • personeelsbeleid
 • de inkomsten en uitgaven van een huisartsenpraktijk
 • jaarreking, begroting en risicoanalyse
 • calculeren investeringen bij introductie nieuw zorgproduct
 • juridische en fiscale aspecten bij de praktijkstart

In de eerste module van de PROFclass wordt gebruik gemaakt van een serious game, ontwikkeld door het NIVEL. Met deze game oefent u op basis van scenario's in een levensechte, uitdagende maar veilige leeromgeving in strategisch management.

Module 2: samenwerken in de praktijk: (deze module maakt geen deel uit van de opleiding waarin deel 1 wordt aangeboden)

In deze vervolgmodule (5 onderwijsdagen) ligt de focus op samenwerken in de wijk. U werkt in deze module aan een projectplan / business case voor een concreet multidisciplinair zorgaanbod dat u samen met partners in de wijk wilt realiseren.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • het opzetten van een huisartsensamenwerkingsverband
 • besturen: taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, portefeuilleverdeling
 • populatiemangement: subdoelgroepen in wijk
 • projectmanagement; het maken van een projectvoorstel
 • operationeel management; het werken met zorgpaden
 • financieel management; het maken van een business case voor geïntegreerde zorg in de wijk
 • medisch leiderschap; invloed uitoefenen
 • marketing en communicatie
 • ICT in de huisartsenpraktijk

Toepassen in de praktijk:

In de PROFclass werken we met voorbereidingsopdrachten ter voorbereiding van de onderwijsdagen en toepassingsopdrachten na afloop van de onderwijsdagen. Deze voorbereidings- en toepassingsopdrachten worden uitgevoerd in de praktijk. U past op deze manier de verworven kennis en vaardigheden toe en er vindt een snelle invoering in de praktijk en het zorgveld plaats.

Een oud-cursist over de PROFclass:
"De PROFclass is inspirerend en motiverend. De opleiding biedt een mooie kans om je, samen met collega's, op een toegankelijke manier te verdiepen in de verschillende aspecten van het leidinggeven aan een huisartsenpraktijk. De PROFclass haalt de ondernemer in je naar boven!"

Praktische informatie

DoelgroepHid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie31 punten
KostenLeden € 1290,- / Niet-leden € 1550,-
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LHV Academie (030) 282 37 51.

Programma

Onderwijsdag 1:

09.00 - 12.30 uur

 

Kennismaking en introductie

Missie/visie

12.30 - 13.30 uur

 

Lunchpauze

13.30 - 16.30 uur

 

Praktijkpopulatie

Praktijkorganisatie

16.30 - 17.00 uur

 

Pauze

17.00 - 19.00 uur

 

Serious game

 Onderwijsdag 2: Financiën

09.00 - 12.30 uur

 

Ondernemingsplan en meerjarenbeleidsplan

Werken met jaarplannen

Inkomsten en uitgaven

12.30 - 13.30 uur

 

Lunchpauze

13.30 - 17.00 uur

 

Jaarrekening, risicoanalyse en begroting

Calculeren investeringen bij introductie nieuw zorgproduct

 Onderwijsdag 3: Personeelsbeleid

09.00 – 12.30 uur

 

Personeelsbeleid

12.30 – 13.30 uur

 

Lunchpauze

13.30 – 16.00 uur

 

Medisch leiderschap in de eigen praktijk

16.00 – 16.30 uur

 

Pauze

16.30 – 19.00 uur

 

Serious game

 

Onderwijsdag 4:

09.00 - 12.30 uur

 

Projectmanagement / kwaliteitsbeleid

12.30 - 13.30 uur

 

Lunchpauze

13.30 - 16.00 uur

 

Juridische en fiscale aspecten bij praktijkstart

16.00 – 16.30 uur

 

Pauze

16.30 – 19.00 uur

 

Serious game

Trainer(s)

Missie / visie: J.N. Belo, huisarts en manager kaderopleiding Beleid en Beheer
Jaarrekening, risicoanalyse en begroting: Richard Brugman
Besturen van de huisartsvoorziening: G.A. Lochorn, huisarts
Personeelsbeleid: P. van der Horst, Van der Horst training en consultancy
Medisch leiderschap in eigen praktijk: A. Janssen, projectleider en coach adviseur CT-groep
Inkomsten en uitgaven: G.A. Lochorn, huisarts
Leidinggeven aan een project: M.P. Offerhaus, huisarts en docent huisartsopleidng LUMC
Financieel management: H. Perdok, fiscaal jurist Seres accountant- en belastingadviseur
Praktijkpopulatie: G.H. Plat, bedrijfskundige CT-groep

Bijzonderheden

Bijzonderheden
Het diner en de hotelovernachting van donderdag 21 september op vrijdag 22 september zijn inbegrepen.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.