LSP

 
Het merendeel van de LHV huisartsenkringen heeft begin februari in de Ledenraad voor het convenant LSP gestemd. Dit houdt in dat er nu gewerkt gaat worden met het LSP, ook in de regio Amsterdam. Aansluiting blijft vrijwillig. De zorgverzekeraars hebben toegezegd aansluiting geen voorwaarde voor contractering te maken zolang dit geen beroepsnorm is.