GGZ-screeners in de huisartsenzorg

 
De waarde van testen in de GGZ

DSM diagnoses worden tegenwoordig, terecht of niet terecht, als leidend beschouwd in de psychiatrie. Er is in huisartsenland nog veel discussie over de bruikbaarheid van het DSM-concept voor de huisarts. De huisarts werkt meer multi-dimensionaal en maakt vaak gebruik van werkhypotheses zonder meteen een “diagnose” te stellen. Zeker in het psychische domein heeft een diagnose in de eerste lijn vaak een heel betrekkelijke waarde.