Farmaceutische zorg

 

Voorwaarden voor farmaceutische zorg waar aan voldaan moet worden:

  • er dient regelmatig overleg plaats te vinden tussen apotheek en huisarts;
  • de betreffende apotheek dient deel te nemen aan FTO;
  • patiënten behouden een vrije apotheekkeuze;
  • de apotheek moet tijdens acute situaties in staat zijn binnen een uur medicijnen te leveren;
  • tijdens kantooruren is de apotheek telefonisch bereikbaar voor zowel huisarts als patiënt en men wordt deskundig te woord gestaan;
  • de apotheek zal bij wijziging van medicatie aan de huisarts bericht moeten geven over de geleverde medicatie;

Als door concurrerende apotheken deze samenwerking in gevaar komt dan zal de AHV actief hier tegen optreden. Als echter nieuwe aanbieders in staat zijn om de kwaliteit van de geneesmiddelenvoorziening te verhogen en samenwerking te verbeteren zullen deze door de AHV worden verwelkomd. Het bestuur meldt dat zij het standpunt van het bestuur ook aan de KNMP bekend heeft gemaakt.

Standpunt HKA over farmaceutische zorg d.d. september 2006