Abortusklinieken Amsterdam

 
Het bestuur van de HKA heeft in 2010 een standpunt ingenomen over de gewenste kwaliteit van abortuszorg in Amsterdam. Dit naar aanleiding van de berichten over het mogelijk verdwijnen van twee abortusklinieken in Amsterdam.

De HKA maakt zich grote zorgen over het feit dat er twee klinieken mogelijk tegelijkertijd worden gesloten. Beide klinieken leveren goede zorg aan vrouwen die een abortus wensen. De HKA vindt dat er adequate faciliteiten voor abortus in Amsterdam moeten zijn en blijven. Met het sluiten van deze klinieken vrezen wij dat zowel de kwaliteit als de capaciteit in het gedrang komen. Daarnaast zijn een juiste bejegening en het garanderen van anonimiteit ons inziens van belang om goede abortuszorg te kunnen leveren. De HKA neemt geen standpunt in tegen het Slotervaartziekenhuis, maar vraagt wel om de hierboven genoemde randvoorwaarden te garanderen.