Missie & Visie

 

Missiestatement

De LHV Huisartsenkring Amsterdam/ Almere is een belangen- en netwerkorganisatie van professionals die zich hard maakt voor de regiefunctie van der huisarts
en zich bezig houdt met het bestendigen en ontwikkelen van goede huisartsenzorg. Hierbij worden huisartsen optimaal in staat gesteld huisartsenzorg van hoge
kwaliteit te leveren voor alle inwoners van haar werkgebied. Het bestuur van de Huisartsenkring Amsterdam is bereid en in staat om snel heldere standpunten in te nemen en daarmee naar buiten te treden. Het bestuur zal dat zo nodig zelfstandig doen en pas achteraf daarover verantwoording afleggen.

Visie op huisartsenzorg 2016
Dit document is opgesteld met verschillende huisartsenpartijen in Amsterdam en besproken en geaccordeerd in een gezamenlijk overleg vanAmsterdamse zorggroepen, gezondheidscentra en de HKA. 

Visie op kwaliteitssysteem huisartsenzorg Amsterdam
Met deze visie geeft de huisartsenkring Amsterdam haar visie op hoe wij denken dat kwaliteit binnen huisartsenzorg vorm moet krijgen. Het is onze ambitie om te blijven leren, te inspireren en te reflecteren. Kern van deze nieuwe koers is dat een belangrijkere plaats in het scholingscurriculum wordt ingeruimd voor leren van collegiale ervaringen, van reflectie op eigen handelen, van spiegelinformatie en van patiënten raadpleging ter vervanging van een deel van de klassieke medisch inhoudelijke scholingen.

Het is niet de opzet om weer extra lasten op te leggen aan scholingsverplichtingen, maar juist om te kijken naar doelmatige en dappere manieren om te werken aan eigen kwaliteit.

Met deze visie willen wij huisartsen en de huisartsenopleidingen, academisch huisartsennetwerk, zorggroepen en Huisartsenposten Amsterdam prikkelen om dit verder te ontwikkelen en bij te dragen aan een continuüm van leren en inspireren.