Kringbeleid

 
De huisartsenkringen hebben ieder een eigen bestuur dat de individuele leden vertegenwoordigt in de Ledenraad. Ook voorzien de kringen het landelijke bestuur van relevante beleidsinformatie uit de regio. Huisartsenkringen ontwikkelen zelf beleid en activiteiten die gericht zijn op de situatie in de regio. Op de pagina kunt u informatie vinden over het beleid van de Kring Amsterdam.

Lees meer over de volgende onderwerpen: