Jaarstukken

 
De jaarlijkse beleidscyclus van de HKA bestaat uit een jaarplan en begroting om de plannen voor het komende jaar vast te stellen. Verantwoording over de realisatie van het jaarplan en over de uitgaven wordt afgelegd in het jaarverslag en de jaarrekening.