Dossiers

 
Ouderenzorg

Ouderenzorg

De Huisartsenkring Amsterdam zet zich in voor de versterking van ouderenzorg vanuit de huisartsenpraktijk. De HKA werkgroep ouderenzorg bekijkt ouderenzorg geeft vanuit de HKA richting aan ouderenzorg door haar visie en door het ontwikkelen van praktische hulpmiddelen voor de praktijk.
Wijkzorg

Wijkzorg

Steeds meer zorg wordt dichter in de buurt van patiënten georganiseerd, met de huisarts als spil van de eerstelijnszorg. Gemeenten spelen een steeds grotere rol in lokale zorg en ondersteuning aan burgers en dat maakt dat huisarts en gemeente elkaar vaker tegenkomen en moeten samenwerken.
Spoedzorg

Spoedzorg

De huisartsenkring Amsterdam neemt deel aan lokale en regionale overleggen met betrekking tot spoedzorg vanuit de gedachte dat 24/7 spoedzorg onderdeel is van huisartsenzorg en dat moet blijven.
Samenwerken

Samenwerken

Huisartsen werken altijd al veel samen. De behoefte om dit gestructureerd te doen, groeit. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen, denk aan: ketenzorg, de wijzigingen in het zorgstelsel en bij de gemeente. De HKA probeert met verschillende partijen te overleggen en goede afspraken te maken. In dit dossier vindt u een overzicht.
GHOR & ROAZ

GHOR & ROAZ

De HKA neemt deel aan overleg rond geneeskundige hulpverlening in ramp- en crisissituaties (GHOR) en aan overleg rond samenwerkingsafspraken in de acute zorg (ROAZ).
Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

In deze map vindt u nieuwsberichten over de bereikbaarheid van huisartsen in de Kring Amsterdam.
  • Volgende