Dossiers

 
O&I

O&I

Vanaf 2019 wordt landelijk een gewijzigde financieringsstructuur ingevoerd voor een aantal belangrijke aspecten van de huisartsenzorg. De bedoeling ervan is de organisatiestructuur te versterken en de resultaatgerichtheid van de eerste lijn te vergroten. De aan de nieuwe financiering ten grondslag liggende nota “Nieuwe betaaltitels voor Organisatie & Infrastructuur” en de daarop volgende impactanalyse zijn in onze ledenraad al eerder aan de orde geweest. De landelijke LHV heeft deze in 2017 geaccordeerd waardoor de fase van echte uitwerking door de verschillende verzekeraars aangebroken is.