Dossiers

 
Kindermishandeling & Huiselijk geweld

Kindermishandeling & Huiselijk geweld

Samen met de gemeente, Jeugdzorg, Veilig Thuis en Huisartsenposten Amsterdam werkt de HKA aan meer bewustwording op dit onderwerp, kennis over de partners en samenwerkingsafspraken - denk aan terugkoppeling vanuit Jeugdzorg.