Thuiszorg & wijkverpleegkundige

 
Sinds een aantal jaar wordt in Amsterdam gewerkt aan de terugkeer van de wijkverpleegkundige. Gestart is met de zogenaamde Zichtbare Schakel-projecten. Inmiddels is het belang van de wijkverpleegkundige onbetwist en is met ingang van 1 januari 2015 structurele financiering via de zorgverzekeringswet beschikbaar gekomen. Samen met de gemeente en Achmea werken wij aan goede samenwerkingsstructuren tussen welzijn-wijkverpleegkundige-huisartsenvoorziening.

Wijkverpleegkundige & POH

De HKA heeft samen met de thuiszorginstellingen de herintroductie van de wijkverpleegkundige ondersteund en opgepakt. We zijn nu op het punt gekomen dat het van belang is de taakverdeling POH (ouderen) en wijkverpleegkundige af te stemmen. De HKA is van mening dat gekeken moet worden naar de wijk en de huisartsenpraktijk: daar waar goed opgeleide POH's ouderen en somatiek in de huisartsenpraktijken werken, hebben zij een grote rol in signalering van problematiek bij kwetsbare ouderen / patienten. Dit kan goed samen gaan met de signalerende rol die de wijkverpleegkundige heeft gekregen. Voorkomen moet echter worden dat POH en wijkverpleegkundige dubbel werk doen. Eén aanspreekpunt vanuit de wijkverpleging per huisartsenpraktijk zorgt voor korte lijnen en snelle afstemming.

Boodschap aan de zorgverzekeraar en gemeente:

  • De wijkverpleegkundige kan de POH ouderen en/of somatiek niet vervangen.
  • Wijkverpleegkundige en POH leveren complementaire zorg, wijkverpleegkundige thuis (wijkgericht), de POH vanuit de huisartsenpraktijk (praktijkgericht)
  • Onderschat de signalerende rol van de POH niet: de meeste (medisch) kwetsbare mensen zijn in beeld bij de huisartsenpraktijk, vanwege de aard van hun ziekte, via ketenprogramma's als diabetes, COPD of via de POH ouderenzorg of GGZ.

Contactgegevens wijkverpleegkundigen

Zichtbare Schakel: projecten en contactpersonen
Contactgegevens wijkverpleegkundigen Slotervaart
Contactgegevens wijkverpleegkundigen Bos en Lommer
Contactgegevens wijkverpleegkundigen Osdorp
Contactgegevens wijkverpleegkundigen Geuzenveld-Slotermeer