Samenwerken

 
Samenwerken
Huisartsen werken altijd al veel samen. De behoefte om dit gestructureerd te doen, groeit. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen, denk aan: ketenzorg, de wijzigingen in het zorgstelsel en bij de gemeente. De HKA probeert met verschillende partijen te overleggen en goede afspraken te maken. In dit dossier vindt u een overzicht.

Ook landelijk besteedt de LHV aandacht aan het onderwerp 'samenwerking', onder andere met praktijkkaarten voor samenwerking met Jeugdartsen en met een handreiking voor samenwerking met de Arts Verstandelijk Gehandicapten.