Risicovolle en voorbehouden handelingen

 
Risicovolle en voorbehouden handelingen
Huisartsen en zorginstellingen sluiten overeenkomst voorbehouden handelingen. Via een informed consent procedure hebben alle leden ingestemd met het voorstel van het kringbestuur om namens haar leden de raamovereenkomst raamovereenkomst 'voorbehouden handelingen' met zorginstellingen in de regio te sluiten. In dit dossier vindt u meer informatie over deze overeenkomst.

Een raamovereenkomst op kringniveau zorgt ervoor dat huisartsen die bij de huisartsenkring aangesloten zijn, niet geconfronteerd worden met verschillende overeenkomsten en uitvoeringsverzoeken per VVT-instelling. Daarnaast zijn de huisartsen ervan verzekerd dat de voorbehouden handelingen worden uitgevoerd door bekwaam personeel. De huisarts is immers medisch eindverantwoordelijk. De raamovereenkomst is gebaseerd op de handleiding voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg, ontwikkeld door de LHV, ActiZ, BTN en Verenso. Deze geeft de huisarts handvatten om zorgmedewerkers op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te laten uitvoeren.

Welke zorginstellingen nemen deel aan de raamovereenkomst?
Hier vindt u een overzicht van de zorginstellingen  van de regio Amsterdam/Almere die deze raamovereenkomst ‘voorbehouden handelingen’ ondertekend hebben. De zorginstellingen voldoen zo aan hun verplichting om beleid te ontwikkelen voor de gedegen uitvoering van voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Stella Zonneveld, voorzitter van de huisartsenkring Amsterdam/Almere, heeft de raamovereenkomst ondertekend namens alle leden van de huisartsenkring.

Eén uniform uitvoeringsverzoek
Een van de afspraken is dat u als huisarts de opdracht voor handelingen schriftelijk verstrekt en daarbij de benodigde gegevens verstrekt. Hiervoor is 
één uniform uitvoeringsverzoek ontwikkeld, dat door alle deelnemende instellingen wordt geaccepteerd.