FTO pakket medicatieveiligheid huisarts-apotheek-thuiszorg

 
De Huisartsenkring Amsterdam biedt u hierbij een informatiepakket aan voor het organiseren van een twee- of drietal FTO’s met als thema medicatie-overdracht tussen huisarts, apotheek en thuiszorg. Dit pakket bestaat uit geaccrediteerd lesmateriaal en een presentatie. Het pakket is opgesteld in samenwerking met Cordaan Thuiszorg en het Farmaceutisch Bureau Amsterdam. Tevens is het positief beoordeeld door de HKA werkgroep Scholing & Kwaliteit.

In de bijlagen treft u een presentatie aan die u kunt volgen als agenda tijdens het FTO. Deze presentatie is daarmee de basis voor de bijkomsten.

Daarnaast is een aantal (achtergrond) documenten aanvullend te gebruiken bij de presentatie:
       Stedelijk afsprakenkader medicatieveiligheid Amsterdam
       Formulier praktische afspraken medicatie (BEM-code)
       FTO module overdracht van medicatiegegevens in de keten
       FTO module baxteren
 
Praktische handleidingen voor medicatieoverdracht in het HIS zijn te vinden op deze site onder Dossiers / medicatieoverdracht
 
Wij hopen u met dit pakket te enthousiasmeren voor het organiseren van een paar FTO’s inclusief thuiszorgmedewerker en wensen u goede en leerzame bijeenkomsten!
 
Met vriendelijke groet,
 
Hein Thiel
Bestuurslid Huisartsenkring Amsterdam
Portefeuillehouder medicatieveiligheid