Kwaliteit & Spiegelinformatie

 
De HKA vindt het van groot belang dat er een goede organisatie is in Amsterdam van kwaliteit en intervisie om de beroepsgroep te ondersteunen en de afspraken van Het Roer Gaat Om waar te kunnen maken. Het organiseren van spiegelbijeenkomsten is een belangrijke peiler in de nieuwe visie op kwaliteit.
Visie op kwaliteit
In 2016 heeft de HKA haar Visie op kwaliteit  ontwikkeld. In dit document geeft de kring haar visie op hoe wij denken dat kwaliteit binnen huisartsenzorg vorm moet krijgen. Het is onze ambitie om te blijven leren, te inspireren en te reflecteren. Kern van deze nieuwe koers is dat een belangrijkere plaats in het scholingscurriculum wordt ingeruimd voor leren van collegiale ervaringen, van reflectie op eigen handelen, van spiegelinformatie en van patiënten raadpleging ter vervanging van een deel van de klassieke medisch inhoudelijke scholingen. De samenvatting leest u hier.

Het is niet de opzet om weer extra lasten op te leggen aan scholingsverplichtingen, maar juist om te kijken naar doelmatige en dappere manieren om te werken aan eigen kwaliteit.

Wij zien deze visie als een ontwikkeldocument. Dat houdt in dat het de komende jaren regelmatig zal worden aangepast aan beleidswijzigingen en ontwikkelingen in de praktijk. Ook u nodigen wij van harte uit om uw commentaar met ons te delen en zo deze visie verder te brengen: Stuur een mailtje naar bestuur@huisartsenkringamsterdam.nl of laat uw reactie achter op HAweb.

Praktijkspiegel
Op 1 april 2016 heeft Vektis de nieuwe praktijkspiegel beschikbaar gesteld op hun website. Huisartsen die zich bij Zilveren Kruis aangemeld hebben voor de 'module praktijkspiegel' committeren zich dat ze drie keer per jaar met elkaar de uitkomsten van de praktijkspiegel bespreken. Hoe kunt u dit aanpakken?
 

Analyseer uw cijfers met Elaa
Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze Praktijkspiegel biedt Elaa een programma aan, waarin u met behulp van een intervisiemethodiek, samen met uw collega’s, deze spiegelinformatie kunt bespreken. Daarnaast kunnen de wijkscan  en de praktijkscan worden ingezet om een verdieping te maken in de analyse van de informatie in de Praktijkspiegel. Aan deze ondersteuning zijn wel kosten verbonden.

Zelf aan de slag
U kunt voortborduren op de start die u met Elaa maakte, of gelijk zelf aan de slag gaan.

  • AMC heeft een handreiking opgesteld met 5 suggesties voor de vormgeving van de bijeenkomsten. Deze handreiking maakt deel uit van een pilot van drie Amsterdamse hagro’s die met de Praktijkspiegel intervisie gaan organiseren. De ervaringen van deze groepen zullen worden gebruikt om de Praktijkspiegel en het werken daarmee verder te ontwikkelen.

Daarnaast kunt u natuurlijk gebruik maken van reeds bestaande intervisiemethodes:

  • Een Diagnostisch Toets Overleg (DTO) organiseren rond uw lab uitkomsten,
  • Een FTO met uw apotheker organiseren rond uw voorschrijfgedrag,
  • Een specialist van uw ziekenhuis uitnodigen om (terug)verwijsafspraken te maken, of met de radioloog van uw ziekenhuis uw verwijzingen bespreken.

Aanbod DTO's in de stad
Diagnostisch Toetsoverleg is bij uitstek een middel om binnen een toetsgroep/ fto groep/hagro verband te spiegelen over aangevraagde  diagnostiek. Belangrijk is hierbij om het laboratorium naar wie men het meest verwijst daarvoor te benaderen. Atal medial heeft al enkele zeer positief gewaardeerde dto's zoals anemie, algemeen bloedonderzoek, nierfunctiestoornissen.  Daarnaast biedt H team een goed DTO op het gebied van Soa/Aids. Elaa biedt op haar site een overzicht van DTO, FTO en toetsgroepen.

Nascholingsaanbod
De HKA werkgroep Scholing & Kwaliteit houdt zich bezig met het scholingsaanbod voor huisartsen in Amsterdam, samen met het nascholingsbureau van Elaa .

Heeft u vragen of suggesties?
Neem dan contact op met het HKA-bestuur.