Wkkgz en de klachtenregeling

 
Sinds 1 januari 2017 functioneert de Huisartsen klachten commissie Amsterdam niet meer. Sinds deze datum in de nieuwe klachtenwet van kracht en dient u aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie en over een klachtenfunctionaris te beschikken. Lidmaatschap via de HKA is niet mogelijk, daarom is uw contributie verlaagd met de hoogte van het bedrag van uw lidmaatschap van de klachtencommissie.

Blijft de klachtencommissie een rol spelen onder de nieuwe klachtenwet?

Ondanks fundamentele en principiele bezwaren van ondermeer LHV en KNMG is op 6 oktober 2015 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet verplicht niet langer tot het aansluiten bij een klachtencommissie. Maar zij verplicht zorgaanbieders wel om een klachtenfunctionaris aan te stellen en zich aan te sluiten bij  een geschillencommissie. De wet gaat in per 1 januari 2016 en geeft de zorgaanbieder een jaar om de klachtenregeling om te vormen.

Wat moet geregeld zijn voor de Wkkgz?

Volgens de Wkkgz moet u vanaf 1 januari onder meer aan de volgende verplichtingen voldoen:

  1. Aangesloten zijn bij een geschilleninstantie.
  2. Werken met een klachtenfunctionaris.
  3. Een klachtenregeling hebben. De LHV komt binnenkort met een aanbod.

De kring heeft samen met de (HpA) de mogelijkheden onderzocht voor een lokale oplossing voor de klachtenfunctionaris. Het onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet haalbaar blijkt op zowel financiële-, als op administratieve gronden. In overleg met de betrokken partijen is daarom besloten om géén lokale klachtenfunctionaris aan te bieden.

Welk advies geeft de HKA u?

Tot eind 2016 was u via uw kringlidmaatschap automatisch aangesloten bij de huisartsenklachtencommissie Amsterdam (HKCA). Om met ingang van 1 januari 2017 te voldoen aan de nieuwe klachtenwet Wkkgz meldt u zicht aan bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), een initiatief van de LHV, InEen en apothekersorganisatie KNMP.

Bij de inschrijving maakt u een keuze voor deelname aan alleen de geschilleninstantie of voor een combinatie met een klachtenfunctionaris. De SKGE zal zorgen dat huisartsen de beschikking hebben over een klachtenfunctionaris in de buurt. De kosten worden direct door de SKGE in rekening gebracht, en niet meer automatisch via uw kringcontributie.

Waarnemers en huisartsen in dienstverband

Waarnemers volgen de interne procedures, waaronder de klachtenregeling, van de huisartsenvoorziening vanuit waar zij zorg verlenen. Ook maken zij zodoende gebruik van de klachtenfunctionaris van deze voorziening. Wel moeten waarnemers zich zelfstandig aansluiten bij de geschilleninstantie. U kunt in het aanmeldformulier aangeven dat u waarnemend huisarts bent.
Huisartsen die in dienstverband werken in bijvoorbeeld een gezondheidscentrum, zijn via een abonnement van het gezondheidscentrum gedekt.

Kosten 2017

Er is geen winstoogmerk, waarmee de kosten afhankelijk zijn van het aantal aanmeldingen. 
Voor 2017 zijn de kosten vastgesteld op:

  • Alleen geschilleninstantie:  € 120,- voor LHV leden
  • Geschilleninstantie en klachtenfunctionaris: € 140,- voor LHV leden

Vragen en antwoorden

De antwoorden op de meest gestelde vragen kunt teruglezen in de bijlage.
Meer informatie over de klachtenwet Wkkgz

Uitspraken Huisartsen Klachtencommissie Amsterdam

Opvallende uispraken van de klachtencommissie worden op deze site gepubliceerd. Uiteraard zorgvuldig geanonimiseerd en alleen toegankelijk voor leden. Door het publiceren van de uitspraken bieden wij onze leden de mogelijkheid om van elkaars ervaringen te leren.