Kindermishandeling & Huiselijk geweld

 
Kindermishandeling & Huiselijk geweld
Samen met de gemeente, Jeugdzorg, Veilig Thuis en Huisartsenposten Amsterdam werkt de HKA aan meer bewustwording op dit onderwerp, kennis over de partners en samenwerkingsafspraken - denk aan terugkoppeling vanuit Jeugdzorg.

Kindermishandeling & Huiselijk geweld: Wat doet u?

Met welke partners neemt u contact op bij vermoedens van?
De vertrouwensarts van Veilig Thuis is de eerst aangewezen persoon om mee te overleggen als het om een specifieke casus gaat, maar daaraan voorafgaand kunt u ook met een ambassadeur sparren.

Welke hulpmiddelen zijn er?

Het complete verhaal voor Amsterdam: HKA presentatie expertmeeting d.d. 12 april 2016

Informatie huiselijk geweld en kindermishandeling

Vechtscheidingen

Vrouwelijke genitale verminking

Binnen het HKAA-bestuur is Shulini Soekhoe-Mahesh aanspreekpunt op dit onderwerp.
Vragen of opmerkingen? Mail ons!