Huisvesting & praktijkstart

 
 
De komende jaren gaat er veel gebouwd worden in Amsterdam. De stad groeit. Dat betekent dat de vraag naar huisartsenzorg ook zal groeien. Hier is ruimte voor nieuwe praktijken en gezondheidscentra. Daarnaast staat er veel druk op de bestaande praktijken: de zorgvraag intensiveert , er is krapte in vierkante meters en de huisvestingskosten stijgen. In dit dossier hebben we veel praktische informatie bij elkaar gezet op het gebied van huisvesting en starten van een praktijk.

Bouwlokaties Amsterdam
De Elaa, HKA en gemeente Amsterdam ontwikkelen een interactieve kaart waarop voor iedereen zichtbaar is waar nieuwe ruimtes worden gerealiseerd voor (huisartsen)zorg in de nieuwbouwlokaties. Deze kaart zal naar verwachting in het najaar van 2018 via deze site en de site van Elaa worden gepuliceerd. Op deze manier kunnen geintresseerden zich orienteren op nieuwe lokaties en een inschatting maken van wanneer deze beschikbaar komen.

Belangrijk om te weten is dat de gemeente bestemmingen geeft aan gronden en panden, maar deze niet zelf ontwikkelt. Daarvoor zal contact moeten worden gelegd met de projectontwikkelaar. HKA en Elaa hebben met de gemeente afgesproken dat via onze sites en nieuwsberichten de naam en gegevens van projectontwikkelaars bekend zullen worden gemaakt, zodra het aanbestedingstraject met de gemeente is doorlopen. 

Stadsloods 
Voor bestaande lokaties is er de 'stadsloods'. De stadsloods loodst ruimtezoekers door de stad en de gemeentelijke regelgeving. Zij begeleidt ondernemingen en organisaties bij het vinden van een geschikte ruimte.

Praktijkstart
Er komt veel kijken bij het beginnen of overnemen van een praktijk. De LHV heeft hiervoor een cursus en een handboek ontwikkeld. Ook is er een handig stappenplan vanaf 12 maanden voor de startdatum van de praktijk. Zie hiervoor het dossier praktijkstart van de LHV. Hierin staan ook handige doorverwijzingen naar oa. juridische zaken en de bouwadviesgroep.

Subsidieregeling ‘Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties’
Sinds 2009 voert VWS subsidiebeleid voor geïntegreerde eerstelijnscentra. De regeling maakt het mogelijk om nog in de bouwfase van een wijk gezondheidszorgvoorzieningen op te zetten. De regeling is ook voor het jaar 2018 beschikbaar. Nieuwe aanvragers in het jaar 2018 kunnen met deze verlenging subsidie aanvragen voor de vier opvolgende jaren tot en met 2022. Voor meer informatie, lees het beleidskader 2018. Voor de aanvraag van de subsidie wordt een speciaal formulier gebruikt, te verkrijgen via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

 Er zijn commerciële bureau's die adviseren en begeleiden bij huisvestingsvraagstukken in de gezondheidszorg.