Pact Gezond Gewicht

 
Een gezond gewicht voor alle Amsterdamse kinderen! Overgewicht en obesitas zijn een grote bedreiging voor de Amsterdamse kinderen. Het is ongezond en brengt veel gezondheidsrisico’s met zich mee. De oplossing is te vinden in gezond eten en drinken, voldoende bewegen en goed slapen. Daarvoor moeten we onze normen, omgeving en gedrag veranderen. Dat vraagt om samenwerking. De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht geeft prioriteit aan versterking van de keten voor zorg en preventie voor de 0-18 jarigen en aan de kinderen met morbide obesitas. Ook huisartsen horen bij deze gezamenlijke aanpak, daarom ondersteunt de HKA dit initiatief van de gemeente Amsterdam.

Op deze pagina vindt u informatie voor zorgverleners over de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.

Stedelijk verwijsschema Jeugdarts, huisarts, kinderarts
Het doel van het stedelijk verwijsschema is om een stedelijk kader uit te zetten voor de samenwerking tussen jeugdarts, huisarts en kinderarts met betrekking tot de aanpak van overgewicht en obesitas bij deze kinderen. In principe moet iedere Amsterdamse huisarts volgens de afspraken in het verwijsschema werken, lab doen en verwijzen. Uw rol binnen de Aanpak Gezond Gewicht is daarmee duidelijk en u weet wat u van jeugdarts, kinderarts en OKT kunt verwachten.

TIP!
Handig is het Format voor een standaardbrief JGZ/huisarts/ kinderarts.

Focusbuurten
Bent u huisarts in één van de focusbuurten? Dan kunt u samenwerken met de centrale zorgverleners op dit thema, waardoor er meer mogelijkhededen zijn voor passend aanbod.  

Focusbuurten 2014/2015:

  • Indische Buurt (Oost),
  • Bijlmer Centrum (Zuidoost),
  • Waterlandpleinbuurt (Noord),
  • Slotermeer (Nieuw West),
  • Kolenkit (West).

Uitbreiding focusbuurten in 2016:

  • Oud Oost (Oost),
  • Bijlmer Oost (Zuidoost),
  • Oud Noord (Noord), Geuzenveld,
  • Osdorp (Nieuw West),
  • Bos en Lommer (Oud West).In de pers: