Wijkzorg

 
Wijkzorg
Steeds meer zorg wordt dichter in de buurt van patiënten georganiseerd, met de huisarts als spil van de eerstelijnszorg. Gemeenten spelen een steeds grotere rol in lokale zorg en ondersteuning aan burgers en dat maakt dat huisarts en gemeente elkaar vaker tegenkomen en moeten samenwerken.

Informatie Wijkzorg

Wat doet de HKA?  
De HKA volgt het gemeentelijk beleid actief en heeft contact met verschillende afdelingen van de gemeente Amsterdam.

Als voorwaarde voor verantwoord langer thuis wonen heeft de HKA gedefinieerd dat er een goede regeling voor crisis- en kortdurende opnamen moet zijn. Helaas is dat nog steed moeizaam.  

De HKA onderschrijft en stimuleert het werken met Welzijn op Recept.

Bestuurlijk verantwoordelijke: Stella Zonneveld

Vragen of opmerkingen? Mail ons!