HaROP

 
 
HaROP
In dit dossier kunt u verschillende bestanden vinden over het Huisartsen Rampen OpvangPlan. De Huisartsenkring Amsterdam kent twee HaROP: Amsterdam en Almere. Elk HaROP kent 4 onderdelen. Deze onderdelen kunt u hieronder vinden achter de diverse links per HaROP. Het dossier wordt, indien nodig, continue geüpdatet en aangevuld.

- HaROP Amsterdam

HaROP deel A
HaROP deel B infectieziekte
HaROP deel B flitsramp 
HaROP deel C checklist infectieziekte
HaROP deel C checklist flitsramp
Brief aan Hagro-coördinatoren
Brief aan crisisteam
HaROP Taakkaart Amsterdam
Algemene instructie voor de Hagro-Coördinator HaROP
Concept convenant Amsterdam

- HaROP Almere

Concept convenant Almere
HaROP deel A Flevoland
HaROP deel B infectieziekte Almere
HaROP deel B flitsramp Almere
HaROP deel C checklist infectieziekte
HaROP deel C checklist flitsramp

 

Algemene informatie

Een goede communicatie ten tijde van rampen en crisis is cruciaal:

  1. Algemene instructie voor de Hagro coördinatoren HaROP (HCH)
  2. Convenant uitwisseling medische gegevens huisartsen bij rampen (NIEUW)
  3. Format vragenlijst medische gegevens van arts tot arts (NIEUW)

April 2016: Twee documenten (2 en 3) zijn toegevoegd  bij de algemene informatie.
De documenten hebben betrekking op de uitwisseling van medische gegevens huisartsen ter ondersteuning van de identificatie van slachtoffers bij rampen. Hierover is een convenant gesloten met de Nationale Politie; het Landelijke Team Forensische Opsporing (LTFO). Daarbij vindt u ook de lijst van vragen waarover afspraken zijn gemaakt. Belangrijk is dat er nu geen hele dossiers worden opgevraagd en dat de communicatie van de medische  gegevens van arts tot arts gaat lopen (dus niet via familieleden). Dit naar aanleiding van de problematiek rondom de identificatie van slachtoffers bij de MH 17 ramp.

Veiligheidsregio Amsterdam - Amstelland

In een veiligheidsregio werken de brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en gemeenten samen voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen.

Er zijn 25 regio’s in het land die de aanpak regelen van grote ongelukken, rampen en crises zoals overstromingen, uitbraak van besmettelijke ziektes en terrorisme. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een veiligheidsregio treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld.

Gemeenten Amsterdam – Amstelland

Aalsmeer

Amsterdam

Ouder-Amstel

Amstelveen

Diemen

Uithoorn

 Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland