GGZ

 
De HKA werkgroep GGZ houdt de ontwikkelingen in Amsterdam op het gebied van GGZ bij en ontwikkelt regelmatig handige producten voor in de praktijk. Wij houden u hier en via de nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten.

 

Producten HKA werkgroep GGZ & Denktank GGZ:

Verwijsafspraken:

POH GGZ:

Chronische GGZ:

FTO-nascholingspakket Metabool Syndroom en Chronische Psychiatrie:

Denktank GGZ Amsterdam

Doel: Bevorderen van de samenwerking tussen GGZ en huisartsenzorg.

Deelnemers:

  • HKA
  • Arkin
  • InGeest
  • Vrijgevestigde psychologen Amsterdam
  • Elaa
  

Taskforce Ernstige Psychische Aandoening (EPA) Amsterdam.

Op 31 mei 2016 bundelden vele organisaties hun krachten met als gezamenlijk doel: 30% meer herstel en participatie voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Precies een jaar later, op 31 mei 2017 ligt er, als resultaat van de inspanningen, de Amsterdamse Ontwikkelagenda voor Herstel en Participatie 2017-2022.

Op 31 mei 2017 gaf de Taskforce het startschot voor de uitvoering van de Amsterdamse Ontwikkelagenda. Het doel is: Meer ruimte voor de eigen kracht van cliënten, hun individuele herstelproces en maatschappelijke participatie. En meer oog voor kwaliteit van leven van de psychisch kwetsbare Amsterdammer - in samenhang met zijn omgeving.

De ontwikkelagenda stelt nieuwe eisen aan de vorm, inhoud en structuur van de zorg en maatschappelijke voorzieningen. Om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren, actuele knelpunten op te lossen en actief in te zetten op participatie en inclusie. De kanteling betekent voor zorgpartijen soms ‘ loslaten’ en voor de samenleving ‘ includeren’. 

Heeft u vragen of opmerkingen?
Stuur dan een bericht naar: bestuur@huisartsenkringamsterdam.nl ter attentie van:

  • Voorzitter HKA-werkgroep GGZ: Jacqueline de Wit
  • Portefeuillehouder GGZ in het HKA-bestuur: Frans Smits