GGZ

 
 
De HKA werkgroep GGZ houdt de ontwikkelingen in Amsterdam op het gebied van GGZ bij en ontwikkelt regelmatig handige producten voor in de praktijk. Wij houden u hier en via de nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten.

Producten HKA werkgroep GGZ & Denktank GGZ:

Hoe werkt consultatie binnen de module POH GGZ?_2015

Transmurale afspraken chronische GGZ

Introductiebrief POH GGZ in de huisartsenpraktijk_2014

 

De HKA neemt deel aan een aantal overleggen over GGZ in Amsterdam:

Denktank GGZ Amsterdam

Bevorderen van de samenwerking tussen GGZ en huisartsenzorg.

Deelnemers:

 • HKA
 • Arkin
 • InGeest
 • Vrijgevestigde psychiaters Amsterdam
 • 1ste Lijn Amsterdam
  

Taskforce Ernstige Psychische Aandoening (EPA) Amsterdam.

In Amsterdam hebben ongeveer 9.000 mensen een ernstige psychische aandoening (EPA). ‘Herstel en participatie zijn kernbegrippen voor een samenleving waarin ook mensen met een ernstige psychische aandoening een volledig, volwaardig en betekenisvol leven kunnen leiden als actieve en betrokken burger.’ Zo luidt de eerste zin van het Startdocument Herstel en Participatie van de Taskforce EPA Amsterdam.

In de Taskforce bundelen diverse Amsterdamse partijen hun krachten rond de thema’s herstellen van een ernstige psychiatrische aandoening en participeren in de samenleving. 

De Taskforce zal 1 jaar actief zijn. Een van haar doelstellingen is 30% meer herstel voor mensen met een EPA. De komende tijd werkt zij deze doelstellingen en werkwijze verder uit. U kunt de Taskforce volgen via berichtgeving op de sites van de deelnemende partijen, zoals deze. 

Heeft u vragen over Herstel en Participatie, dan kunt u contact opnemen met Leen van Leersum, voorzitter of Nadira Rambocus, secretaris.

De deelnemers aan de Taskforce zijn:

 • Zilveren Kruis (opdrachtgever)
 • Gemeente Amsterdam (opdrachtgever)
 • Cliëntenbelang Amsterdam
 • GrootMO/GGz Overleg
 • Ypsilon
 • Huisartsenkring Amsterdam/Almere
 • Arkin
 • Cordaan
 • GGD Amsterdam
 • GGZ InGeest
 • HVO Querido
 • Leger des Heils
 • MoleMann Tielens
 • De Regenboog Groep
Portefeuillehouder GGZ en voorzitter werkgroep GGZ: bestuurslid Dagmar van Wijngaarden.
Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een bericht