Dossiers

 

Kwaliteit & Spiegelinformatie

De HKA vindt het van groot belang dat er een goede organisatie is in Amsterdam van kwaliteit en intervisie om de beroepsgroep te ondersteunen en de afspraken van Het Roer Gaat Om waar te kunnen maken. Het organiseren van spiegelbijeenkomsten is een belangrijke peiler in de nieuwe visie op kwaliteit.
HaROP

HaROP

In dit dossier kunt u verschillende bestanden vinden over het Huisartsen Rampen OpvangPlan. De Huisartsenkring Amsterdam kent twee HaROP: Amsterdam en Almere. Elk HaROP kent 4 onderdelen. Deze onderdelen kunt u hieronder vinden achter de diverse links per HaROP. Het dossier wordt, indien nodig, continue geüpdatet en aangevuld.
Kindermishandeling & Huiselijk geweld

Kindermishandeling & Huiselijk geweld

Samen met de gemeente, Jeugdzorg, Veilig Thuis en Huisartsenposten Amsterdam werkt de HKA aan meer bewustwording op dit onderwerp, kennis over de partners en samenwerkingsafspraken - denk aan terugkoppeling vanuit Jeugdzorg.
Risicovolle en voorbehouden handelingen

Risicovolle en voorbehouden handelingen

Huisartsen en zorginstellingen sluiten overeenkomst voorbehouden handelingen. Via een informed consent procedure hebben alle leden ingestemd met het voorstel van het kringbestuur om namens haar leden de raamovereenkomst raamovereenkomst 'voorbehouden handelingen' met zorginstellingen in de regio te sluiten. In dit dossier vindt u meer informatie over deze overeenkomst.

Wkkgz en de klachtenregeling

Sinds 1 januari 2017 functioneert de Huisartsen klachten commissie Amsterdam niet meer. Sinds deze datum in de nieuwe klachtenwet van kracht en dient u aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie en over een klachtenfunctionaris te beschikken. Lidmaatschap via de HKA is niet mogelijk, daarom is uw contributie verlaagd met de hoogte van het bedrag van uw lidmaatschap van de klachtencommissie.
Veilig elektronisch communiceren

Veilig elektronisch communiceren

Veilig elektronisch communiceren wordt steeds belangrijker. Maar wat is veilig? Veilig wil zeggen dat u gegevens verstuurd via een beveiligd en versleuteld netwerk (bv. secure e-mail, Zorgdomein, EPD) en niet via het openbare internet. Alleen op deze manier mogen privacy gevoelige gegevens van patiënten worden gedeeld.
Ouderenzorg

Ouderenzorg

De Huisartsenkring Amsterdam zet zich in voor de versterking van ouderenzorg vanuit de huisartsenpraktijk. De HKA werkgroep ouderenzorg bekijkt ouderenzorg geeft vanuit de HKA richting aan ouderenzorg door haar visie en door het ontwikkelen van praktische hulpmiddelen voor de praktijk.
Ongedumenteerden en asielzoekers

Ongedumenteerden en asielzoekers

Ongedumenteerden en asielzoekers: declareren en handige hulpmiddelen om om te gaan met taal- en cultuurverschillen.
Arbeidsmarkt Doktersassistent

Arbeidsmarkt Doktersassistent

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen rond stageplaatsen voor doktersassistenten en gerelateerde nieuwsberichten.
Wijkzorg

Wijkzorg

Steeds meer zorg wordt dichter in de buurt van patiënten georganiseerd, met de huisarts als spil van de eerstelijnszorg. Gemeenten spelen een steeds grotere rol in lokale zorg en ondersteuning aan burgers en dat maakt dat huisarts en gemeente elkaar vaker tegenkomen en moeten samenwerken.
  • Vorige