De Dappere Patiënt

 
Veel ouderen gaan door hun leeftijd vrij bewust hun laatste levensfase in. Dit biedt hen de gelegenheid om beslissingen te nemen over zorg en behandelingen in deze fase. Het tijdig bespreken en afstemmen van wensen en ideeën voor zorg kan vaak belastende medische behandelingen voorkomen. Ouderen en huisartsen geven elkaar tips om dit gesprek goed aan te kunnen gaan.