Dappere Dokters

 
'Optimale zorg - Dappere dokters' draait om de gunstigste zorg voor de patiënt waarbij de persoon van de patiënt belangrijker is dan de ziekte.

Dappere dokters gaan in gesprek met de patiënt over het kiezen van optimale zorg. Deze dokters hebben aandacht voor de betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van de patiënt bij de besluitvorming over de behandeling maar schuiven hun professionele verantwoordelijkheid daarmee niet van zich af.

Dappere dokters zorgen voor een intensieve samenwerking tussen huisarts, specialist en andere zorgverleners om te komen tot optimale zorg. Hierdoor komen keuzevrijheid voor de patiënt en kwaliteit van zorg samen, zich uitend in patiëntgerichtheid, effectiviteit, veiligheid én doelmatigheid.

Een dappere dokter durft kritisch naar zijn eigen persoonlijke functioneren te kijken, naar de standpunten en handelwijzen van zijn beroepsgroep en naar de maatschappelijke verantwoordelijkheden van alle artsen.

Een dappere dokter laat zich aanspreken op zijn professionaliteit en durft anderen aan te spreken op hun professionaliteit

2021
Verslag corona conferentie Amsterdam
Samenvatting verslag Amsterdamse werkconferentie

2017

Verslag 6-7-2017: Jong geleerd

2016
Verslag 24-5-2016: werkconferentie Oncologie gezamenlijke zorg

Debaten in de Balie :

2015
Project Dappere Patiënt

Debatten in de Balie over (On)gezonde angst:

 Conferentie 22 april 2015

2014

 

2013Foto van de dappere dokter blokaal

 

2012