Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
02 jun 2015
Uw inbreng gevraagd voor evaluatie Convenant Medicatieoverdracht
Een goede, snelle en veilige medicatieoverdracht tussen ketenpartners (huisarts, ziekenhuis, apotheek en thuiszorg) is essentieel voor het leveren van goede zorg. In 2012 en 2014 heeft de HKA namens... Lees meer
08 mrt 2016
Tweede herinnering: HKA vraagt toestemming voor Raamovereenkomst voorbehouden handelingen
Donderdag 10 maart vroegen wij toestemming voor het aangaan van de raamovereenkomst via een ‘informed consent’-procedure. Sindsdien bent u regelmatig via de nieuwsbrief geïnformeerd over het... Lees meer
19 feb 2019
Procedure voor het plaatsen van infuusnaalden bij euthanasie
Sinds lange tijd wordt door Ambulance Amsterdam het plaatsen van een infuusnaald voor euthanasie gedaan onder het mom van goede collegialiteit naar de huisartsen. Veel huisartsen in Amsterdam maken... Lees meer
24 mrt 2016
Laatste herinnering: HKA vraagt toestemming voor Raamovereenkomst voorbehouden handelingen
Donderdag 10 maart vroegen wij toestemming voor het aangaan van de raamovereenkomst via een ‘informed consent’-procedure. Morgen sluit de termijn om hier bezwaar tegen te maken. Afgelopen weken bent... Lees meer
10 mrt 2016
HKA vraagt uw toestemming voor sluiten Raamovereenkomst Risicovolle en voorbehouden handelingen
Afgelopen dinsdag bent u via de nieuwsflits geïnformeerd over het voornemen van de HKA om mede namens u een raamovereenkomst te sluiten met VVT-aanbieders voor het uitvoeren van Risicovolle en... Lees meer
08 mrt 2016
HKA sluit Raamovereenkomst Voorbehouden en Risicovolle Handelingen
Als huisarts heeft u meestal geen directe relatie met een zorginstelling. Daarom is het belangrijk afspraken over de samenwerking en de wijze van opdrachtverlening voor voorbehouden handelingen vast... Lees meer
30 mrt 2016
Eerste raamovereenkomst voorbehouden handelingen gesloten!
Het kringbestuur is verheugd te melden dat geen van de HKA-leden bezwaar heeft gemaakt tegen de raamovereenkomst risicovolle en voorbehouden handelingen. Inmiddels is de eerste raamovereenkomst... Lees meer