Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
17 jul 2012
Regeling spoedopname verpleeghuizen Amsterdam 2012
De regeling voor spoedopname in verpleeghuizen is gewijzigd met ingang van dit jaar. Omdat er veel signalen komen dat nog niet iedereen met deze nieuwe regeling bekend is, vragen wij hiervoor uw... Lees meer
31 jul 2018
Samen voor verantwoorde zorg. Ook tijdens de ANW!
Vorige week kondigde Huisartsenposten Amsterdam aan de nachtpost West te sluiten als scenario om deze zomer goede zorg in Amsterdam te kunnen blijven leveren. Dit kwam voor veel huisartsen als een... Lees meer
12 feb 2013
Spoedbeddenregeling Amsterdam blijft ongewijzigd
Achmea heeft in haar brief aan alle huisartsen in Amsterdam, gedateerd op 16 januari een nieuwe regeling voor spoedopname in verpleeghuis aangekondigd met ingang van 1 februari.
01 dec 2014
Spoedbeddenregeling Amsterdam geactualiseerd
De spoedbeddenregeling is geactualiseerd. Het spoedbed van Cordaan voor Centrum & Oost & Zuidoost met als doelgroep PG is verplaatst van Verpleeghuis Gaasperdam naar verpleeghuis Berkenstede.
13 jan 2017
Thema bijeenkomst ANW zorg maandag 23 januari 19.30 uur
De HKA en de HpA nodigen jullie graag uit om met elkaar in gesprek te gaan over de ANW zorg. Welke knelpunten ervaren jullie in de ANW zorg en welke oplossingsrichtingen zijn er?
28 feb 2017
Uitkomsten bijeenkomst toekomst ANW-zorg
De HKA en de HpA hielden op 23 januari jl. een gezamenlijk georganiseerde discussiebijeenkomst over de werkdruk tijdens de ANW diensten. Er was een grote opkomst. Ca. 50 aanwezigen. Een gevarieerd... Lees meer
23 okt 2014
Update HKA protocol reanimatieafspraken maken
Het HKA protocol voor het maken en vastleggen van reanimatieafspraken is geactualiseerd. In deze versie is meer aandacht voor overdracht aan de thuiszorgmedewerkers en zijn duidelijke afspraken over... Lees meer
18 jul 2019
Vergeet uzelf en uw personeel niet bij het organiseren van de griepvaccinatie!
Elke winter houdt de griep Nederland in zijn greep: SEH’s worden overspoeld met zieke patiënten. De krappe bezetting op de spoedeisende hulp wordt nog verder ingeperkt door het hoge ziekteverzuim van... Lees meer
03 dec 2014
Verslag werkconferentie "Optimale Spoedzorg”
Dinsdag 7 oktober jl. vond de Werkconferentie 'Optimale Spoedzorg’ plaats. Ruim 150 medewerkers van de verschillende Spoedeisende Hulpen en Huisartsenposten in Amsterdam kregen deze avond de opdracht... Lees meer
25 aug 2015
Werkonderbreking Ambulance Amsterdam
Sinds medio mei van dit jaar wordt er door de vakbonden en de medewerkers in de Ambulancezorg actie gevoerd in het kader van een nieuwe CAO Ambulancezorg. Ook de medewerkers van Ambulance Amsterdam... Lees meer