Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
26 mei 2015
Aandacht voor Vrouwelijke Genitale Verminking
Jaarlijks worden er naar schatting 40 tot 50 in Nederland woonachtige meisjes besneden. Het risico wordt voor een deel van deze meisjes pas echt reëel wanneer zij het land van herkomst bezoeken. De... Lees meer
21 mrt 2018
Centrum Seksueel Geweld Amsterdam
Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam (CSG) is beschikbaar voor slachtoffers van een verkrachting of aanranding. Het CSG Amsterdam-Amstelland is een netwerkorganisatie waarin GGD, politie, (jeugd)GGZ... Lees meer
30 jun 2015
Doe de kindcheck
Door de invoering van de Wet Meldcode is het verplicht een meldcode te gebruiken. Artsen hadden al een eigen meldcode: de KNMG meldcode. Deze voldoet aan de wettelijke vereisten. Wat wel relatief... Lees meer
26 mrt 2018
GGD biedt nazorgspreekuur voor vrouwen met genitale verminking
Sinds januari kunnen vrouwen die in het verleden zijn besneden, voor nazorg terecht op GGD-nazorgspreekuren. De nazorg bestaat uit een gesprek met een daarvoor opgeleide verpleegkundige. De... Lees meer
30 nov 2015
Handige verwijsadressen in de regio bij Vrouwelijke Genitale Verminking
Donderdag 12 november organiseerde Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland een netwerkbijeenkomst over meisjesbesnijdenis “(na)Zorg voor besneden vrouwen”. Huisarts Eva Pastoor was daarbij aanwezig. Zij... Lees meer
23 sep 2015
Hoe kunt u bijdragen aan de veiligheid van een kind?
In het najaar van 2014 werd de tienjarige Ferdyan doodgestoken door zijn vader. De Jeugdinspectie heeft onderzoek gedaan naar de omstandigheden waaronder het zo ver kon komen. Het onderzoeksrapport... Lees meer
27 jun 2018
Informatie over ouderenmishandeling voor in uw praktijk
Naar schatting krijgt jaarlijks 1 op de 20 ouderen, 65 plussers, te maken met een vorm van ouderenmishandeling. Hieronder wordt verstaan verwaarlozing, lichamelijke of geestelijke mishandeling en... Lees meer
10 jun 2013
Informatiebrief huwelijksdwang en achterlating
Misschien heeft u ook wel eens te maken gehad met een cliënt(e) die, al dan niet tegen haar zin, uitgehuwelijkt werd. Of er was sprake van achterlating in het land van herkomst. Slachtoffers zijn... Lees meer
30 jun 2015
Jeugdbescherming betrekt huisarts altijd
Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek tussen HKA en Jeugdbescherming Amsterdam is vanaf 1 mei afgesproken dat Jeugdbescherming het voortouw neemt en contact zoekt met de huisarts van een gezin... Lees meer
30 jun 2015
Kindsignalen zeggen niet alles!
Vorige week is onder leiding van de Inspectie een bijeenkomst geweest waarin vier crises rond kindermishandeling in Amsterdam zijn geanalyseerd. Een aantal lessen over het herkennen van... Lees meer
  • Vorige