Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
13 jul 2017
Maak bezwaar tegen de nieuwe werkwijze verwijzen naar specialistische jeugd GGZ!
In dit bericht informeren wij u over de ontwikkelingen rond de nieuwe werkwijze voor verwijzen naar specialistische jeugd GGZ. Op 7 juli stuurden wij u bericht dat de HKA de gemeente heeft gevraagd... Lees meer
09 nov 2017
Nieuwe start voor werkwijze Jeugdzorg na succesvol protest HKA
Nog deze maand zullen gesprekken starten over een nieuwe werkwijze inzake doorverwijzen naar specialistische Jeugdhulp. Na formeel protest van de huisartsenkring Amsterdam/Almere, ondersteund door... Lees meer
28 mei 2019
Nieuwe zorg & welzijnscentra voor Amsterdam Noord
De gemeente Amsterdam onderzoekt de haalbaarheid van twee nieuwe zorgwelzijnscentra in Amsterdam Oud Noord en wil hierover graag met huisartsen en andere eerstelijnsaanbieders in gesprek. Amsterdam... Lees meer
16 nov 2015
Ondergewicht geen groot probleem in Amsterdam
Overgewicht en obesitas dalen en matig ondergewicht neemt toe, schreef De Volkskrant onlangs. Het Parool concludeerde vervolgens - onterecht - dat Amsterdamse kinderen eerder te licht dan te zwaar... Lees meer
05 nov 2015
Op wijksafari door Slotervaart
Huisartsen en praktijkmedewerkers gingen in Slotervaart op wijksafari om het sociaal-maatschappelijke aanbod rondom hun praktijk beter te leren kennen. "Dit sociaal-maatschappelijke en welzijnsaanbod... Lees meer
19 mei 2015
Oproep student VU voor deelname aan onderzoek naar de transities
Derdejaars geneeskundestudent aan de Vrije Universiteit vraagt uw medewerking aan zijn onderzoek naar de weerslag van de nieuwe zorgregelingen op de huisartspraktijk.
30 jun 2015
Ouder Kind Adviseur neemt voor de zomer contact op
Na enig uitstel gaan ouder en kind teams (OKT) daadwerkelijk kennis maken met de huisartspraktijken. Aan iedere huisartsenpraktijk in Amsterdam wordt een Ouder Kind Adviseur (OKA) gekoppeld. Nog voor... Lees meer
11 apr 2018
Ouder- en Kindteams werken in Amsterdam steeds intensiever samen
De gemeente Amsterdam heeft budget beschikbaar gesteld om in geheel Amsterdam extra formatie ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen in te zetten voor versterking van de samenwerking met... Lees meer
11 apr 2018
Overeenstemming met gemeente Amsterdam over direct verwijzen naar specialistische jeugdhulp
In november 2017 berichtten wij u dat in een projectgroep gemeente, huisartsen een aanbieders van specialistische jeugdhulp een nieuwe werkwijze gingen ontwikkelen inzake doorverwijzen naar (hoog)... Lees meer
19 mei 2015
Persbericht: Respijtmakelaar ingezet voor vervangende zorg in complexe zorgsituaties
De HKA ontvangt signalen van haar leden dat het moeilijk is om respijtzorg te organiseren. Daarom attenderen wij u op de 'respijtmakelaar' van Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam.