Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
10 apr 2018
Filmpje: samenwerking huisartsen en Ouder- en Kindteams
Wil je als huisarts in 3 minuten uitgelegd krijgen hoe een optimale samenwerking er voor jou en voor gezinnen in je praktijk uit kan zien? Bekijk het huisartsenfilmpje!
04 jun 2019
Geen mantelzorgverklaringen meer: Geef deze brief mee!
Via HAweb en persoonlijke e-mails ontvangen wij regelmatig berichten van onze leden over mantelzorgverklaringen die worden gevraagd en over de lastige situaties die ontstaan in het contact met uw... Lees meer
30 aug 2016
GoldenSports: buiten bewegen voor 65+
Op 1 januari 2014 telde Amsterdam 95.289 inwoners van 65 jaar en ouder. Dat is 12% van de totale bevolking. Dit aantal zal nog groeien. Van alle zelfstandig wonende Amsterdamse 65-plussers is 36% (30... Lees meer
07 aug 2020
Griep-en Pneumokokken vaccinatie op alternatieve locaties
De griepvaccinatie zal er dit jaar anders uit zien dan normaal, want ook deze moet worden georganiseerd binnen de regels van 1,5 meter afstand. Voor ruim 50 praktijken in Amsterdam betekent dit dat... Lees meer
07 aug 2020
Griep-en Pneumokokken vaccineren van patiënten in tijden van COVID-19
Om de de griep- en pneumokokkenvaccinatie goed te kunnen organiseren, rekening houdend met de maatregelen rond COVID-19, heeft het NHG een praktijkhandleiding geschreven en zijn er extra financiële... Lees meer
20 okt 2016
Handige factsheet over de Ouder- en Kindteams
De Ouder- en Kindteams (OKT) hebben een handige factsheet gemaakt met informatie voor huisartsen. Sinds half oktober wordt deze factsheet persoonlijk uitgereikt aan alle huisartsenpraktijken. De... Lees meer
15 mrt 2016
Help klachten verzamelen over de huishoudelijke hulp en begeleiding
De gemeente Amsterdam bezuinigt op dit moment veel op de huishoudelijke zorg en de begeleiding. Vanaf 23 februari heeft de FNV drie Zorgactiepunten in Amsterdam waar bewoners en medewerkers uit de... Lees meer
10 sep 2014
HKA inspraakreactie WMO-verordening
De gemeente Amsterdam legt binnenkort de WMO-uitvoering vast in een verordening, een soort lokale wet. Deze heeft tot en met 30 augustus in de inspraak gelegen. Het HKA-bestuur heeft een... Lees meer
10 jul 2017
HKA vraagt gemeente nieuwe werkwijze specialistische jeugdzorg niet in te voeren
Op 20 juni heeft de gemeente Amsterdam alle huisartsen via een brief geïnformeerd over de voorgenomen nieuwe werkwijze inzake doorverwijzen naar specialistische Jeugdhulp. Deze werkwijze sluit niet... Lees meer
27 feb 2018
Hoe blijft Amsterdam aantrekkelijk voor zorgpersoneel?
Er is een oplopend tekort aan professionals in zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang in Amsterdam. De gemeente Amsterdam laat onderzoeken of maatregelen nodig zijn om werken en wonen in Amsterdam... Lees meer