Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
05 jan 2021
Aanscherping voorrangsregeling woningen voor zorg- en welzijnsprofessionals per 1 januari 2021
Begin dit jaar is de voorrangsregeling woningen voor zorg- en welzijnsprofessionals opgenomen in de Huisvestingsverordening 2020. Sinds januari 2020 zijn er al 73 woningen toegewezen via deze... Lees meer
17 sep 2020
Afspraken Amsterdam voor vaccineren op een andere locatie
In Amsterdam zijn afspraken gemaakt over een tegemoetkoming in de kosten voor het gebruik van alternatieve locaties voor de griep- en pneumokokkenvaccinaties. Huisartsen die echt niet veilig in de... Lees meer
30 sep 2013
Amsterdam bundelt krachten met Pact Gezond Gewicht
Amsterdam bundelt de krachten voor de aanpak van (dreigend) overgewicht en obesitas bij Amsterdamse kinderen. Vandaag ondertekenden Achmea en de gemeente Amsterdam samen met meer dan twintig partijen... Lees meer
29 mei 2019
Amsterdamse aanpak ernstige woningvervuiling
Wonen in een extreem vervuild huis is ongezond. Niet alleen voor de bewoner zelf, ook soms voor omwonenden. In een te vol huis ontstaat bovendien eerder brand en bestaat het risico op verzakking.... Lees meer
03 jun 2015
Bestuur informeert over verbinding jeugdzorg en huisartsen
Het bestuur informeert u met dit bericht over wat er tot nu toe door de HKA is ondernomen om verbinding te maken tussen jeugdzorg en huisartsen n.a.v. de transitie jeugdzorg.
26 mrt 2018
Brief met aanbevelingen voor de nieuwe gemeenteraadsleden
Nu de verkiezingsuitslag bekend is, start de fase van coalitievorming. Als huisartsenkring Amsterdam/Almere (HKA), Elaa en Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF), hebben wij de fracties een brief... Lees meer
11 feb 2015
De arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG)
De AVG is voor veel huisartsen nog een onbekend specialisme. Wij willen u daarom in deze nieuwsbrief wat vertellen over het werk van de AVG, waarvoor u kunt verwijzen en hoe u ons kunt bereiken.
29 nov 2018
Debat over MC Slotervaart op 3 december : locatie gewijzigd!
Naar aanleiding van het plotselinge faillissement van MC Slotervaart en de daarop volgende chaos organiseert de huisartsenkring Amsterdam/Almere maandagavond 3 december een debat over de ontstane... Lees meer
07 jan 2015
Delen medische gegevens: nieuwe wegwijzer KNMG
Steeds meer zorgverleners ervaren druk om in (gemeentelijke) samenwerkingsverbanden medische gegevens te delen.
02 jul 2015
Enquête jeugdzorg. U doet toch ook mee?
In navolging op de 1e ledenpeiling ‘Langdurige Zorg’ heeft u afgelopen donderdag 25 juni via de mail de 2e ledenpeiling ‘Jeugdzorg’ ontvangen.
  • Vorige