Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
30 jun 2015
Jeugdbescherming betrekt huisarts altijd
Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek tussen HKA en Jeugdbescherming Amsterdam is vanaf 1 mei afgesproken dat Jeugdbescherming het voortouw neemt en contact zoekt met de huisarts van een gezin... Lees meer
30 jun 2015
Kindsignalen zeggen niet alles!
Vorige week is onder leiding van de Inspectie een bijeenkomst geweest waarin vier crises rond kindermishandeling in Amsterdam zijn geanalyseerd. Een aantal lessen over het herkennen van... Lees meer
22 okt 2015
Laat het Jeugdplatform uw ervaringen met wachttijden bij de jeugd-GGZ weten
Verschillende media berichtten de afgelopen tijd over wachtlijsten in de jeugd-ggz; er is soms wel sprak van een jaar wachttijd! Het Jeugdplatform Amsterdam maakt zich daar veel zorgen over en... Lees meer
09 jun 2016
Laatste oproep Monitor Jeugd. Help de HKA om uw belangen te behartigen!
Op 17 mei stuurden wij u de derde Monitor Jeugd. De uitkomsten van de monitor zullen wij met de gemeente bespreken, in het bijzonder de samenwerking met het Ouder- en Kindteam. Inmiddels hebben wij... Lees meer
13 jul 2017
Maak bezwaar tegen de nieuwe werkwijze verwijzen naar specialistische jeugd GGZ!
In dit bericht informeren wij u over de ontwikkelingen rond de nieuwe werkwijze voor verwijzen naar specialistische jeugd GGZ. Op 7 juli stuurden wij u bericht dat de HKA de gemeente heeft gevraagd... Lees meer
18 mrt 2019
Nieuw depressiecentrum voor jongvolwassenen
Sinds oktober 2018 is er met innovatiegelden van het AMC het Transitiecentrum voor Affectieve stoornissen (TAS) gestart. Dit is een nieuw centrum voor diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk... Lees meer
09 nov 2017
Nieuwe start voor werkwijze Jeugdzorg na succesvol protest HKA
Nog deze maand zullen gesprekken starten over een nieuwe werkwijze inzake doorverwijzen naar specialistische Jeugdhulp. Na formeel protest van de huisartsenkring Amsterdam/Almere, ondersteund door... Lees meer
30 jun 2015
Ouder Kind Adviseur neemt voor de zomer contact op
Na enig uitstel gaan ouder en kind teams (OKT) daadwerkelijk kennis maken met de huisartspraktijken. Aan iedere huisartsenpraktijk in Amsterdam wordt een Ouder Kind Adviseur (OKA) gekoppeld. Nog voor... Lees meer
11 apr 2018
Ouder- en Kindteams werken in Amsterdam steeds intensiever samen
De gemeente Amsterdam heeft budget beschikbaar gesteld om in geheel Amsterdam extra formatie ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen in te zetten voor versterking van de samenwerking met... Lees meer
11 apr 2018
Overeenstemming met gemeente Amsterdam over direct verwijzen naar specialistische jeugdhulp
In november 2017 berichtten wij u dat in een projectgroep gemeente, huisartsen een aanbieders van specialistische jeugdhulp een nieuwe werkwijze gingen ontwikkelen inzake doorverwijzen naar (hoog)... Lees meer