Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
07 feb 2013
Standpunt HKA aangaande het LSP
Zoals u weet heeft de huisartsenkring Amsterdam/ Almere tegen het convenant LSP gestemd; afdeling Almere is wel voor het convenant. Het bestuur van de huisartsenkring Amsterdam/ Almere is voor... Lees meer
12 feb 2013
Spoedbeddenregeling Amsterdam blijft ongewijzigd
Achmea heeft in haar brief aan alle huisartsen in Amsterdam, gedateerd op 16 januari een nieuwe regeling voor spoedopname in verpleeghuis aangekondigd met ingang van 1 februari.
21 feb 2013
Sociale kaart Amsterdam ter preventie VGV
Eerder berichten wij u over het voorkomen van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV). Aanvullend hierop maken wij u attent op een nieuwe actuele beknopte Amsterdamse versie van de sociale kaart VGV... Lees meer
27 feb 2013
Eindverslag Werkplan 2010-2012 van de HKA werkgroep GGZ
Eind 2009 heeft de HKA werkgroep GGZ een werkplan opgesteld voor de jaren 2010-2012.
25 mrt 2013
Voorbeeldbrief voor uw praktijk ter introductie POH GGZ (aanbeveling 2)
De stuurgroep POH GGZ heeft een voorbeeldbrief ontwikkeld, die u in uw praktijk kunt gebruiken om de POH GGZ bij uw patiënten te introduceren. U kunt de brief aanpassen aan uw praktijk en werkwijze,... Lees meer
25 mrt 2013
Adviezen terugdringen no-show bij POH-GGZ
De stuurgroep POH GGZ heeft met financiële ondersteuning van het AOF een klein onderzoek gedaan naar nuttige maatregelen om de no-show terug te dringen. Wij geven u hier een overzicht van de... Lees meer
05 apr 2013
Declareren Achmea Plusmodule en POH S module
Door problemen bij Achmea zijn er achterstanden ontstaan bij het afhandelen van de Plus-module en de berekening van de POH S module 2013.
15 apr 2013
HKA visie op toekomst zorggroepen
De Huisartsen Kring Amsterdam (HKA) ziet het als haar taak het voortouw te nemen om een lange termijn visie te ontwikkelen op de eerstelijnszorg en de plaats en positie daarin van de huisartsenzorg.
15 apr 2013
Verhuis patiëntendossiers digitaal
In november hebben we u gevraagd voortaanhet dossier elektronisch over te dragen als een patiënt van huisarts verandert. We kunnen u nu vertellen dat het gebruik van ZorgMail in Amsterdam is gestegen... Lees meer
01 mei 2013
HKA initiatief Dappere Dokters bij de minister!
Het initiatief ‘Optimale zorg – dappere dokters’ van de Huisartsenkring Amsterdam heeft Den Haag bereikt. Het kringbestuur heeft de ‘Dappere dokters’ actief onder de aandacht van het Ministerie voor... Lees meer