Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
28 jun 2012
ADEPD aanpak Amsterdam
De HKA-werkgroep ADEPD heeft besloten om geen (specifiek) Amsterdams cursusaanbod te maken, maar om gebruik te maken van het bestaande ADEPD cursus aanbod. De ADEPD cursus komt het best tot zijn... Lees meer
03 jul 2012
Optimale zorg en Dappere Dokters: wat vindt u?
Tijdens het debat ‘Meer zorg met minder geld’ is de Dappere Dokter geïntroduceerd. Deze dokter gaat het gesprek aan met zijn patiënten over optimale zorg en durft ook kritisch naar zijn eigen... Lees meer
17 jul 2012
Is uw bereikbaarheid voor spoed tussen 16-17 uur goed geregeld?
Wij hebben zowel van dienstdoende huisartsen, van Huisartsenposten Amsterdam als van Atal-mdc signalen ontvangen dat het regelmatig voorkomt dat alarmerende labwaarden aan het eind van de dag niet... Lees meer
17 jul 2012
Regeling spoedopname verpleeghuizen Amsterdam 2012
De regeling voor spoedopname in verpleeghuizen is gewijzigd met ingang van dit jaar. Omdat er veel signalen komen dat nog niet iedereen met deze nieuwe regeling bekend is, vragen wij hiervoor uw... Lees meer
14 nov 2012
LSP/ Opt-in: Wat is nodig voor de start?
Met de start van de publiekscampagne en het recent door landelijke partijen ondertekende convenant over het LSP ontstaat een nieuwe situatie voor de huisarts met betrekking tot de... Lees meer
21 nov 2012
Optimale zorg - Dappere Dokters
Constructief en dynamisch is de sfeer waarin zo'n 80 huisartsen en specialisten uit Amsterdam samen met zorgverzekeraar Achmea 14 november in Felix Meritis hebben gesproken over zinnige en zuinige... Lees meer
22 nov 2012
De meerwaarde van de POH GGZ in Amsterdam
GGZ-zorg zal de komende jaren in de huisartsenpraktijk een ontwikkeling doormaken. De beleidsregel POH GGZ wordt herzien, de Basis GGZ is in ontwikkeling en er zullen patiënten vanuit de tweede lijn... Lees meer
09 jan 2013
In één dag meer geleerd dan tijdens mijn hele vorige stage….
Zo belangrijk is een stage in de huisartsenpraktijk. Doktersassistentes in opleiding moeten in de praktijk stage lopen. Logisch, het is een MBO-opleiding die zich voor een groot deel in de praktijk... Lees meer
22 jan 2013
HKA Informatieavond convenant LSP 17 januari 2013: Ook uw mening is van belang!
De LHV-huisartsenkring Amsterdam/ Almere wil zich een goed oordeel vormen over het convenant Landelijk SchakelPunt (LSP). 5 Februari staat het convenant besluitvormend op de agenda van de landelijke... Lees meer
29 jan 2013
Geen goedkeuring HKA aan convenant ‘Gebruik Landelijke Zorginfrastructuur 2013-2016
Huisartsenkring Amsterdam (HKA) geeft 5 februari tijdens de Ledenraad van de LHV geen goedkeuring aan het convenant ‘Gebruik Landelijke Zorginfrastructuur 2013-2016’. Doorslaggevend hierin is... Lees meer