Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
18 jun 2013
Advies Klachtencommissie: Waarnemer, wees terughoudend met inlichtingen
Onlangs heeft de Huisartsen Klachtencommissie Amsterdam uitspraak gedaan in de volgende klachtzaak. Een vakantiewaarnemer zou zonder gerichte toestemming, onvolledige en onjuiste informatie aan de... Lees meer
19 mei 2015
Uitspraak klachtencommissie inzake triage op huisartsenpost
De Huisartsenklachtencommissie Amsterdam biedt regelmatig uitspraken aan voor publicatie. De publicatie van een - geanonimiseerde! - casus biedt u de gelegenheid van elkaars ervaringen te profiteren... Lees meer
17 nov 2015
Uitspraken Klachtencommissie over triage op de posten
De Huisartsen Klachten Commissie Amsterdam biedt via deze weg twee uitspraken inzake triage op de posten aan. In beide zaken is de kwaliteit van de triage getoetst en gekeken hoe de dienstdoende... Lees meer
10 feb 2016
Uitspraak Klachtencommissie inzake gerichte verwijzing minderjarige op verzoek ouder
De Huisartsenklachtencommissie Amsterdam biedt regelmatig uitspraken aan voor publicatie. De publicatie van een - geanonimiseerde! - casus biedt u de gelegenheid van elkaars ervaringen te profiteren... Lees meer
31 mrt 2016
Uitspraak klachtencommissie Amsterdam
De Huisartsenklachtencommissie Amsterdam biedt regelmatig uitspraken aan voor publicatie. De publicatie van een - geanonimiseerde! - casus biedt u de gelegenheid van elkaars ervaringen te profiteren... Lees meer
20 apr 2016
Nieuws van het bestuur
Het HKA bestuur wil u graag betrekken in haar bezigheden. In dit nieuwsbericht praat het HKA bestuur u daarom bij over recente besluiten die in de bestuursvergadering zijn genomen. Deze maand spraken... Lees meer
21 apr 2016
Uitspraak klachtencommissie Amsterdam
De Huisartsenklachtencommissie Amsterdam biedt regelmatig uitspraken aan voor publicatie. De publicatie van een - geanonimiseerde! - casus biedt u de gelegenheid van elkaars ervaringen te profiteren... Lees meer
07 jun 2016
Uitspraak Huisartsenklachtencommissie Amsterdam
De Huisartsenklachtencommissie Amsterdam biedt regelmatig uitspraken aan voor publicatie. De publicatie van een - geanonimiseerde! - casus biedt u de gelegenheid van elkaars ervaringen te profiteren... Lees meer
07 okt 2016
Wijzigingen klachten- en geschillenbehandeling (1)
Graag brengen wij u op de hoogte van het nieuwsbericht dat het landelijke LHV-bureau naar alle leden heeft gestuurd over de aanmelding bij de landelijke geschilleninstantie voor huisartsen. De... Lees meer
25 okt 2016
Wijzigingen in de klachten- en geschillenbehandeling (2)
De kring heeft samen met de Huisartsenposten Amsterdam (HpA) de mogelijkheden onderzocht voor een lokale oplossing voor de klachtenfunctionaris.
  • Vorige