Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
26 mei 2015
Aandacht voor Vrouwelijke Genitale Verminking
Jaarlijks worden er naar schatting 40 tot 50 in Nederland woonachtige meisjes besneden. Het risico wordt voor een deel van deze meisjes pas echt reëel wanneer zij het land van herkomst bezoeken. De... Lees meer
22 okt 2015
Meer te weten komen over palliatieve zorg en naderend levenseinde bij moslims?
Het AOF en het netwerk Palliatieve Zorg hebben mevrouw Roukayya Oueslati uitgenodigd voor een lezing over medisch-ethische kwesties rondom het levenseinde bij moslims. Zij spreekt over de religieuze... Lees meer
30 nov 2015
Handige verwijsadressen in de regio bij Vrouwelijke Genitale Verminking
Donderdag 12 november organiseerde Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland een netwerkbijeenkomst over meisjesbesnijdenis “(na)Zorg voor besneden vrouwen”. Huisarts Eva Pastoor was daarbij aanwezig. Zij... Lees meer
23 nov 2016
Zorgvernieuwingsprijs: stem op Geheugenpoli voor oudere migranten
Oudere migranten zoeken zelf vaak geen hulp bij klachten die verband kunnen houden met dementie. Zij denken bijvoorbeeld dat achteruitgang van het geheugen bij de leeftijd hoort. Als zij al naar de... Lees meer
27 jun 2018
Informatie over ouderenmishandeling voor in uw praktijk
Naar schatting krijgt jaarlijks 1 op de 20 ouderen, 65 plussers, te maken met een vorm van ouderenmishandeling. Hieronder wordt verstaan verwaarlozing, lichamelijke of geestelijke mishandeling en... Lees meer