Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
16 apr 2015
Algemene Ledenvergadering 18 mei, Achmea te gast!
Het kringbestuur nodigt u uit voor de Algemene ledenvergadering van 18 mei 2015. Wij hebben de heer Norbert Hoogers, directievoorzitter van Divisie Zorg... Lees meer
17 nov 2015
Uitnodiging voor de ALV 14 december. Praat mee over innovatie & zorg in Amsterdam
Zilveren Kruis wil samen met de zorgverleners regionaal prioriteiten stellen voor projecten in segment 3: OWZ, innovatie en substitutie. Als overlegorgaan daarvoor is de regiotafel dit najaar... Lees meer
21 dec 2015
Het HKA-bestuur wenst u fijne feestdagen en een goed 2016!
Afgelopen jaar was roerig. Eindelijk stonden huisartsen hand in hand door het initiatief van actiegroep Het Roer Moet Om. Er kan weer echt gesproken worden met de zorgverzekeraar. De ACM gaat meer... Lees meer
09 nov 2017
Huisartsenzorg van de toekomst, denk mee!
Het bestuur van de huisartsenkring Amsterdam/Almere nodigt u uit om op 4 december met elkaar in gesprek te gaan over de (organisatie van de) huisartsenzorg van de toekomst. Het beroep op de... Lees meer
01 mrt 2018
Uw lidmaatschap van huisartsenkring Amsterdam/Almere
Als Huisartsenkring Amsterdam/Almere (HKA) behartigen wij de belangen van u en uw collega’s in de regio. Wij voeren overleg met lokale en regionale partijen, zoals zorggroepen, ziekenhuizen, gemeente... Lees meer
17 mei 2018
Algemene Ledenvergadering verplaatst naar 2 juli
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 2 juli in plaats van 4 juni. Wij hebben Zilveren Kruis bereid gevonden om haar visie op Organisatie... Lees meer
28 jun 2018
Meld u aan: Herijking kernwaarden huisartsenzorg start op de ALV 2 juli!
Het bestuur van de huisartsenkring Amsterdam/Almere wil graag in gesprek over de kernwaarden van de huisartsenzorg ter voorbereiding op de nieuwe Woudschotenconferentie die in januari 2019 zal worden... Lees meer
17 jul 2018
Denk mee over de herijking kernwaarden huisartsenzorg
Op 2 juli jl. stonden tijdens de Algemene Ledenraadvergadering de kernwaarden van de huisartsenzorg centraal. Onder leiding van deskundige gespreksleiders van de Argumentenfabriek discussieerden we... Lees meer
07 jan 2019
Bestuur vraagt uw goedkeuring voor de plannen voor 2019
Allereerst wenst het bestuur van de HKA u een gezond en voorspoedig 2019! Op 3 december stond een algemene ledenvergadering in de agenda. In plaats daarvan heeft het bestuur het debat over de... Lees meer
07 aug 2019
Positionering kring in nieuwe huisartsenorganisaties Amsterdam èn Almere
Graag bespreken wij met u onze ideeën over de positie en meerwaarde van de kring in èn naast de nieuwe organisaties voor huisartsenzorg. In deze vergadering bepalen we onze inhoudelijke lijnen voor... Lees meer
  • Vorige