Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
17 jul 2012
Regeling spoedopname verpleeghuizen Amsterdam 2012
De regeling voor spoedopname in verpleeghuizen is gewijzigd met ingang van dit jaar. Omdat er veel signalen komen dat nog niet iedereen met deze nieuwe regeling bekend is, vragen wij hiervoor uw... Lees meer
12 feb 2013
Spoedbeddenregeling Amsterdam blijft ongewijzigd
Achmea heeft in haar brief aan alle huisartsen in Amsterdam, gedateerd op 16 januari een nieuwe regeling voor spoedopname in verpleeghuis aangekondigd met ingang van 1 februari.
05 aug 2014
Nieuwe telefoonnummers meldkamer ambulancezorg Amsterdam
In de afgelopen periode heb ik u in een aantal brieven aangekondigd dat de meldkamer ambulancezorg van Ambulance Amsterdam gaat verhuizen. Per 26 mei 2013 is de meldkamer ambulancezorg tezamen met de... Lees meer
10 sep 2014
HKA onderschrijft nachtrooster Huisartsenposten Amsterdam
Het kringbestuur heeft van meerdere kanten vragen gekregen over de nieuwe nachtdiensten van Huisartsenposten Amsterdam (HpA). Reden voor het bestuur om hier nader naar te kijken.
23 okt 2014
Update HKA protocol reanimatieafspraken maken
Het HKA protocol voor het maken en vastleggen van reanimatieafspraken is geactualiseerd. In deze versie is meer aandacht voor overdracht aan de thuiszorgmedewerkers en zijn duidelijke afspraken over... Lees meer
01 dec 2014
Spoedbeddenregeling Amsterdam geactualiseerd
De spoedbeddenregeling is geactualiseerd. Het spoedbed van Cordaan voor Centrum & Oost & Zuidoost met als doelgroep PG is verplaatst van Verpleeghuis Gaasperdam naar verpleeghuis Berkenstede.
03 dec 2014
Verslag werkconferentie "Optimale Spoedzorg”
Dinsdag 7 oktober jl. vond de Werkconferentie 'Optimale Spoedzorg’ plaats. Ruim 150 medewerkers van de verschillende Spoedeisende Hulpen en Huisartsenposten in Amsterdam kregen deze avond de opdracht... Lees meer
07 jul 2015
Werkonderbreking Ambulancedienst Amsterdam
De vakbonden en het actiecomité Ambulance Amsterdam hebben in het kader van lopende cao-acties voor woensdag 8 juli, van 12.00 tot 14.00 uur, een werkonderbreking aangekondigd. In deze twee uur zal... Lees meer
25 aug 2015
Werkonderbreking Ambulance Amsterdam
Sinds medio mei van dit jaar wordt er door de vakbonden en de medewerkers in de Ambulancezorg actie gevoerd in het kader van een nieuwe CAO Ambulancezorg. Ook de medewerkers van Ambulance Amsterdam... Lees meer
08 sep 2015
Ambulance Amsterdam: opschaling door wateroverlast VUmc
Namens de heer Ponstein, Hoofd Ambulancezorg Amsterdam, sturen w51 4 onderstaande informatie. In de bijlage is het volledige bericht toegevoegd.
  • Vorige