Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
21 feb 2013
Sociale kaart Amsterdam ter preventie VGV
Eerder berichten wij u over het voorkomen van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV). Aanvullend hierop maken wij u attent op een nieuwe actuele beknopte Amsterdamse versie van de sociale kaart VGV... Lees meer
10 jun 2013
Informatiebrief huwelijksdwang en achterlating
Misschien heeft u ook wel eens te maken gehad met een cliënt(e) die, al dan niet tegen haar zin, uitgehuwelijkt werd. Of er was sprake van achterlating in het land van herkomst. Slachtoffers zijn... Lees meer
13 jan 2015
Workshop 'Huwelijksdwang en achterlating'
Veilig Thuis Amsterdam Amstelland® biedt in samenwerking met Blijf Groep een workshop aan van een dagdeel waarin u handvatten krijgt om signalen te herkennen, deze bespreekbaar te maken en adviezen... Lees meer
26 mei 2015
Aandacht voor Vrouwelijke Genitale Verminking
Jaarlijks worden er naar schatting 40 tot 50 in Nederland woonachtige meisjes besneden. Het risico wordt voor een deel van deze meisjes pas echt reëel wanneer zij het land van herkomst bezoeken. De... Lees meer
30 jun 2015
Doe de kindcheck
Door de invoering van de Wet Meldcode is het verplicht een meldcode te gebruiken. Artsen hadden al een eigen meldcode: de KNMG meldcode. Deze voldoet aan de wettelijke vereisten. Wat wel relatief... Lees meer
30 jun 2015
Jeugdbescherming betrekt huisarts altijd
Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek tussen HKA en Jeugdbescherming Amsterdam is vanaf 1 mei afgesproken dat Jeugdbescherming het voortouw neemt en contact zoekt met de huisarts van een gezin... Lees meer
30 jun 2015
Verdenking kindermishandeling? Bel Veilig Thuis!
Alle advies-, meld- en steunpunten huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Amsterdam-Amstelland zijn samengevoegd onder één dak: Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. U kunt hier terecht voor... Lees meer
30 jun 2015
Kindsignalen zeggen niet alles!
Vorige week is onder leiding van de Inspectie een bijeenkomst geweest waarin vier crises rond kindermishandeling in Amsterdam zijn geanalyseerd. Een aantal lessen over het herkennen van... Lees meer
23 sep 2015
Hoe kunt u bijdragen aan de veiligheid van een kind?
In het najaar van 2014 werd de tienjarige Ferdyan doodgestoken door zijn vader. De Jeugdinspectie heeft onderzoek gedaan naar de omstandigheden waaronder het zo ver kon komen. Het onderzoeksrapport... Lees meer
29 sep 2015
Werkwijze bij vermoedens van kindermishandeling tijdens diensten
Hoe gaat u ook al weer te werk bij een vermoeden van kindermishandeling tijdens de dienst? En bij wie kunt u terecht met vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
  • Vorige