Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
30 sep 2013
Amsterdam bundelt krachten met Pact Gezond Gewicht
Amsterdam bundelt de krachten voor de aanpak van (dreigend) overgewicht en obesitas bij Amsterdamse kinderen. Vandaag ondertekenden Achmea en de gemeente Amsterdam samen met meer dan twintig partijen... Lees meer
14 apr 2014
Informatie over de transitie jeugdzorg
De Gemeente Amsterdam wil u graag informeren over de transitie van de jeugdzorg en de veranderingen die dit voor u en uw patiënten met zich meebrengt.
10 sep 2014
HKA inspraakreactie WMO-verordening
De gemeente Amsterdam legt binnenkort de WMO-uitvoering vast in een verordening, een soort lokale wet. Deze heeft tot en met 30 augustus in de inspraak gelegen. Het HKA-bestuur heeft een... Lees meer
07 jan 2015
Delen medische gegevens: nieuwe wegwijzer KNMG
Steeds meer zorgverleners ervaren druk om in (gemeentelijke) samenwerkingsverbanden medische gegevens te delen.
11 feb 2015
De arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG)
De AVG is voor veel huisartsen nog een onbekend specialisme. Wij willen u daarom in deze nieuwsbrief wat vertellen over het werk van de AVG, waarvoor u kunt verwijzen en hoe u ons kunt bereiken.
17 feb 2015
Loket Levensvragen biedt aanvullende hulp naast psycholoog
Graag brengen we het Loket Levensvragen onder de aandacht. Via Loket Levensvragen wordt laagdrempelige zorg geboden voor mensen die een luisterend oor nodig hebben, maar niet naar de psycholoog... Lees meer
16 mrt 2015
Wijkzorg: wie, wat, waar?
Uit de eerste reacties op de HKA monitor, onderdeel langdurig zorg, blijkt dat lang niet overal Wijkzorg goed in beeld is. Om ervoor te zorgen dat zorgverleners en ondersteuners elkaar gaan vinden in... Lees meer
19 mei 2015
Persbericht: Respijtmakelaar ingezet voor vervangende zorg in complexe zorgsituaties
De HKA ontvangt signalen van haar leden dat het moeilijk is om respijtzorg te organiseren. Daarom attenderen wij u op de 'respijtmakelaar' van Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam.
19 mei 2015
Oproep student VU voor deelname aan onderzoek naar de transities
Derdejaars geneeskundestudent aan de Vrije Universiteit vraagt uw medewerking aan zijn onderzoek naar de weerslag van de nieuwe zorgregelingen op de huisartspraktijk.
  • Vorige