Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
14 apr 2014
Informatie over de transitie jeugdzorg
De Gemeente Amsterdam wil u graag informeren over de transitie van de jeugdzorg en de veranderingen die dit voor u en uw patiënten met zich meebrengt.
15 apr 2015
GGD programma VoorZorg voor zwangeren
De GGD vraagt uw aandacht voor het programma VoorZorg. VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind, een laag opleidingsniveau hebben en waarbij vaak sprake is... Lees meer
03 jun 2015
Bestuur informeert over verbinding jeugdzorg en huisartsen
Het bestuur informeert u met dit bericht over wat er tot nu toe door de HKA is ondernomen om verbinding te maken tussen jeugdzorg en huisartsen n.a.v. de transitie jeugdzorg.
30 jun 2015
Doe de kindcheck
Door de invoering van de Wet Meldcode is het verplicht een meldcode te gebruiken. Artsen hadden al een eigen meldcode: de KNMG meldcode. Deze voldoet aan de wettelijke vereisten. Wat wel relatief... Lees meer
30 jun 2015
Jeugdbescherming betrekt huisarts altijd
Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek tussen HKA en Jeugdbescherming Amsterdam is vanaf 1 mei afgesproken dat Jeugdbescherming het voortouw neemt en contact zoekt met de huisarts van een gezin... Lees meer
30 jun 2015
Verdenking kindermishandeling? Bel Veilig Thuis!
Alle advies-, meld- en steunpunten huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Amsterdam-Amstelland zijn samengevoegd onder één dak: Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. U kunt hier terecht voor... Lees meer
30 jun 2015
Kindsignalen zeggen niet alles!
Vorige week is onder leiding van de Inspectie een bijeenkomst geweest waarin vier crises rond kindermishandeling in Amsterdam zijn geanalyseerd. Een aantal lessen over het herkennen van... Lees meer
30 jun 2015
Ouder Kind Adviseur neemt voor de zomer contact op
Na enig uitstel gaan ouder en kind teams (OKT) daadwerkelijk kennis maken met de huisartspraktijken. Aan iedere huisartsenpraktijk in Amsterdam wordt een Ouder Kind Adviseur (OKA) gekoppeld. Nog voor... Lees meer
02 jul 2015
Enquête jeugdzorg. U doet toch ook mee?
In navolging op de 1e ledenpeiling ‘Langdurige Zorg’ heeft u afgelopen donderdag 25 juni via de mail de 2e ledenpeiling ‘Jeugdzorg’ ontvangen.
23 sep 2015
Hoe kunt u bijdragen aan de veiligheid van een kind?
In het najaar van 2014 werd de tienjarige Ferdyan doodgestoken door zijn vader. De Jeugdinspectie heeft onderzoek gedaan naar de omstandigheden waaronder het zo ver kon komen. Het onderzoeksrapport... Lees meer
  • Vorige