Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
02 jan 2012
HKA ondersteunt pilot fysieke triage binnenlopers op HAP / SEH West
HpA heeft eind december aangekondigd een pilot te starten met de binnenlopers op HAP / SEH West. De HKA ondersteunt deze pilot, omdat deze goed past in onze politieke lijn van inzicht geven in... Lees meer
05 jan 2012
Soepelere opstelling Achmea t.a.v. aansluiting LSP
In bestuurlijk overleg tussen Achmea en de Kring heeft de Kring aandacht gevraagd voor de onduidelijke situatie rondom het LSP en artikel 2, lid 3 in het Achmea-huisartsencontract 2012 over het LSP.... Lees meer
24 jan 2012
Berichtgeving bezuiniging en Nma boete
Het kringbestuur wil u graag informeren over de laatste stand van zaken betreft twee belangrijke onderwerpen. Het betreft de veronderstelde overschrijdingen over 2010 en 2011 die de minister met... Lees meer
07 feb 2012
Onderzoeksrapport 'Effectief in de eerste lijn' nu beschikbaar
Op 26 januari organiseerde de HKA een bijeenkomst waarin onder andere de resultaten van het in opdracht van HKA en Achmea uitgevoerde onderzoek 'Effectief in de eerste lijn' werden gepresenteerd.
20 feb 2012
Tegemoetkoming accountantskosten NZa-kostenonderzoek
De NZa heeft zo’n 400 praktijken geselecteerd voor het ‘Praktijkkosten- en inkomensonderzoek huisartsenzorg’. Deelname aan de steekproef is op grond van de Wet Marktwerking Gezondheidszorg verplicht... Lees meer
13 mrt 2012
Werkgroep GGZ biedt overzicht e-mental health interventies
De HKA werkgroep GGZ heeft voor de Amsterdamse huisartsen een informatieve beschrijving van een aantal sites en zelfhulpmogelijkheden op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg opgesteld. Deze... Lees meer
22 mei 2012
Convenant medicatieveiligheid met thuiszorg en aporthekers
De grote thuiszorgorganisaties, FBA en HKA hebben een convenant gesloten waarin beschreven staat wie welke taak heeft bij een veilige geneesmiddelenzorg voor thuiswonende mensen. Dit convenant was... Lees meer
23 mei 2012
Voortgang Huisartsenrampenopvangplan (HaROP)
In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken aangaande de HaROP Amsterdam. De Almeerse huisartsen worden via de Zorggroep Almere geïnformeerd over de laatste stand... Lees meer
04 jun 2012
Laatste week om uw spoedlijn te organiseren
Het bestuur van de HKA wil u er een laatste keer aan herinneren dat uw spoedlijn op 1 juli goed georganiseerd moet zijn. Wij weten dat veel collega’s hier al in zijn geslaagd. Voor degenen die nog... Lees meer
25 jun 2012
Terugblik debat 12 juni: “Meer zorg met minder geld”
Wij kijken terug op een levendig en inspirerend debat dat wij vorige week dinsdag organiseerden in samenwerking met waarnemers van de WAGRO Amsterdam. In het panel: dhr. Ab Klink (partner bij Booz... Lees meer
  • Vorige