Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
18 mrt 2019
Nieuw depressiecentrum voor jongvolwassenen
Sinds oktober 2018 is er met innovatiegelden van het AMC het Transitiecentrum voor Affectieve stoornissen (TAS) gestart. Dit is een nieuw centrum voor diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk... Lees meer
13 mrt 2019
EKC-scholingsdag
De PAM en HKA hebben de handen ineengeslagen en besloten om een EKC-scholingsdag te organiseren. Naast dat u hier meteen EKC-punten kunt halen, belooft het vooral een interessante bijeenkomst te... Lees meer
13 mrt 2019
Amsterdams Rookalarm vol ambitie
Het Amsterdams Rookalarm is een netwerk van zorgverleners en zorgorganisaties die een bijdrage willen leveren aan het rookvrij maken van Amsterdam. De visie is een rookvrij Amsterdam in 2040!
13 mrt 2019
Nieuw nummer tijdelijke opnames: bel 020-2628 112!
Per 1 januari 2019 is er een nieuw telefoonnummer voor huisartsen om patiënten vierentwintig uur per dag aan te melden voor ELV en Wlz-crisiszorg in een V... Lees meer
13 mrt 2019
Themabijeenkomst: Huisvesting bij starten, stoppen en verhuizen in Amsterdam
Overweegt u om een eigen praktijk te gaan starten of over te nemen, te verhuizen een praktijk over te nemen of juist uw praktijk aan een opvolger over te dragen? Kom dan op 15 april naar de Starten... Lees meer
13 mrt 2019
Pijnprotocol OLVG Oost om verslaving tegen gaan
Afgelopen maanden is er veel publiciteit geweest rondom oxicodon verslaving en het gebruik van zware verslavende pijnmedicatie. Het OLVG Oost heeft het voortouw genomen om een helder beleid neer te... Lees meer
21 feb 2019
Kijk in de praktijk’: iets voor u en uw team?
Graag attenderen wij u op de Week van Zorg en Welzijn vanaf maandag 11 t/m zaterdag 16 maart 2019. Door deze week een kijkje in de keuken te geven, worden mensen enthousiast gemaakt voor het werken... Lees meer
19 feb 2019
Procedure voor het plaatsen van infuusnaalden bij euthanasie
Sinds lange tijd wordt door Ambulance Amsterdam het plaatsen van een infuusnaald voor euthanasie gedaan onder het mom van goede collegialiteit naar de huisartsen. Veel huisartsen in Amsterdam maken... Lees meer
19 feb 2019
Informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen in Amsterdam-Noord
Amsterdam-Noord verandert. De groei van het aantal inwoners en ondernemers leidt tot kansen en onzekerheden. Hierover wil de gemeente met de ondernemers van Noord in gesprek op donderdag 28 februari... Lees meer
14 feb 2019
NZa monitor: ziet u de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord terug in uw contract?
Tot 22 februari kunt u uw mening geven over in hoeverre de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 worden nageleefd in de contracten met de zorgverzekeraars en in de dagelijkse praktijk. Om... Lees meer