Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
28 jan 2019
Pilot Transmuraal Incident Melden start binnenkort in Amsterdam
Dit jaar doen OLVG en BovenIJ mee aan de pilot Transmuraal Incident Melden in Amsterdam. In deze pilot wordt een werkwijze getest waarmee gestructureerd inzicht gekregen wordt in wat er misgaat... Lees meer
28 jan 2019
Respijthuis Amerbos voor Amsterdammers met psychische kwetsbaarheid
Respijthuis Amerbos biedt uitkomst voor Amsterdammers met een psychische kwetsbaarheid die het thuis even niet redden. In het Respijthuis kunnen de gasten uitrusten en op adem komen. Er is plaats... Lees meer
28 jan 2019
Welzijn op Recept heeft een handige nieuwe website
In opdracht van de gemeente Amsterdam voeren tien welzijnsorganisaties Welzijn op Recept uit in Amsterdam. Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners Amsterdammers met... Lees meer
07 jan 2019
Bestuur vraagt uw goedkeuring voor de plannen voor 2019
Allereerst wenst het bestuur van de HKA u een gezond en voorspoedig 2019! Op 3 december stond een algemene ledenvergadering in de agenda. In plaats daarvan heeft het bestuur het debat over de... Lees meer
04 jan 2019
Terugblik: samenwerking Amsterdamse huisartsen en Ouder- en Kindteams in 2018
Samenwerken tussen partijen lukt alleen als er sprake is van wederkerigheid. In 2018 is er daarom gezocht naar die huisartsen en die gebieden waar de meeste winst te verwachten viel bij nauwe... Lees meer
04 jan 2019
Nieuw telefoonnummer Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam
Per 1 januari 2019 is er een nieuw telefoonnummer voor huisartsen om patiënten vierentwintig uur per dag aan te melden voor ELV en Wlz-crisiszorg in een V... Lees meer
04 jan 2019
Voorrangsregeling zorgpersoneel huurwoningen Zeeburgereiland: AANMELDEN VANAF 7 JANUARI 2019
Goed nieuws! Woningcorporatie Woontank verhuurt met voorrang 15 middeldure huurwoningen uit nieuwbouwproject Zeeburg Coubertin aan zorg- en welzijnspersoneel. Het gaat om twee-,drie- en... Lees meer
04 jan 2019
Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers vandaag verder
Slachtofferhulp Nederland helpt kosteloos na een misdrijf, vermissing, verkeersongeluk of calamiteit. De slachtoffers worden over de belangrijke rol van de eigen huisarts geïnformeerd en vaak... Lees meer
02 jan 2019
GGD: Uitbreiding meldingsplicht hepatitis C per 1 januari 2019
Per 1 januari 2019 verandert de meldingsplicht voor hepatitis C: naast acute hepatitis C zijn nu ook chronische infectie en herinfectie met hepatitis C-virus meldingsplichtig voor behandelend artsen... Lees meer
20 dec 2018
Update overleg Zilveren Kruis en 7 LHV Kringen 20 december
Na onze nieuwsflits van 30 november jl. hebben wij opnieuw onze vragen met Zilveren Kruis besproken over de passage in het hoofdlijnenakkoord over indexatie van alle tarieven en de wijze waarop... Lees meer